Vláda přerušila proces přechodu digitálního vysílání

V této nelehké době dočasně přerušila Vláda ČR proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Toto opatření se týká i Zlínského kraje a lidé, kteří přijímají TV signál vzduchem, tak nemusejí s přechodem spěchat.
R. Seifert

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2). Do časné přerušení procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
Lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T uvedené v přílohách č. 1 až 4, pokud má být vypnutí provedeno do měsíců března až června 2020, se nepoužijí, s výjimkou lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T velkého výkonu „JIHLAVA kanál 30“ uvedeného pod poř. č. 9 v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“
Čl. II Ú činnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star