Druhý víkend v nouzovém stavu

Vážení spoluobčané,
prošli jsme již druhým týdnem velmi těžkého období a je nám asi všem jasné, že nás čekají další nepříjemné hodiny a dny. To ale neznamená, že bychom měli klesat na mysli a podléhat panice nebo dokonce začít obviňovat se navzájem. Tento čas není veselým obdobím a již se dovídáme o úmrtí českých občanů v souvislosti s virovou epidemií COVID-19. A co se děje v okolních zemích je pro nás velmi znepokojující a výstrahou.

Je však třeba se zaměřit na život u nás a v našem městě.
Město a region Holešov jsou součástí Zlínského kraje a ve spolupráci s tímto subjektem probíhají základní opatření, které realizuje Vláda České republiky. Postupně se distribuují ochranné prostředky pro pracovníky sociálních služeb, zdravotníky a lékaře, státní i městkou policii, hasiče a dalších potřebné složky. Víme, že je zásobování těmi prostředky zatím nedostatečné, ale postupně se jistě dostaneme do situace, kdy budou základní součásti bezpečnostního záchranného systému plně fungovat.
Poděkování:
Město Holešov děkuje všem zdravotníkům za náročnou práci a snahu zvládnout současnou nelehkou situaci. Poděkování patří i Městské policii a Policii ČR, jednotkám dobrovolných a profesionálních hasičů, Charitě a také mnoha ochotným a obětavým dobrovolníkům, kteří nabízejí svou pomoc při zajištění dodání stravy potřebným obyvatelům (skauti, některé restaurace aj.) či šití ochranných roušek, anebo při hlídání dětí zaměstnancům nepřetržitých provozů. Poděkování si také zaslouží i provozovatelé prodejen potravin, lékáren a drogerií i dalšího potřebného materiálu pro zajištění základních potřeb života obyvatel. Nesmíme zapomenout také na pracovníky Technických služeb, kteří musejí zajistit odvoz a třídění odpadů i čistotu města.
A samozřejmě si velké poděkování zaslouží celý soukromý sektor a firmy, jež se starají o potravinářkou oblast, zemědělství, služby, ale také nepřerušily provoz v dalších oblastech a zaměstnávají naše spoluobčany.
Opětovná žádost o pochopení:
Město vyzývá občany, aby dodržovali veškeré pokyny vydané Vládou ĆR a respektovali pokyny realizované městem či krajem. A také omezili co nejvíce kontakty mezi lidmi. To znamená, aby věci, které je možno odložit, neřešili v tento čas a omezili tím návštěvy veřejných budov, ubytovacích objektů (DPS, a především CpS) i zdravotnických zařízení. A také se zbytečně neshromažďovali na veřejnosti a navíc bez ochranných prostředků.
Dovolím si ještě požádat o dodržování pokynů svých zaměstnavatelů a tím ochranu blízkých a kolegů.
Kdo může, měl by pracovat z domu, kdo je v karanténě, by ji měl plně dodržovat, a kdo musí docházet do svého pracoviště a obchodů, tak skutečně velmi zodpovědně. Je dobré také vysvětlit tato opatření mladým lidem – vím, že to není jednoduché. Ale chráníme tím nejen sebe, ale především své blízké.
Město pokračuje ve svých činnostech. S přímou koordinací místostarostů Ing. Pavla Karhana a Milana Roubalíka i dalších pracovníků města probíhá většina zahájených investičních akcí a vrcholí příprava úpravy územního plánu či revitalizace zeleně, příprava Akce milion, informování veřejnosti, chod stavebního úřadu i přepážkových oddělení, životního prostředí atd. Poděkování si zaslouží tedy všichni pracovníci města a všech dalších úřadů, kteří vykonávají své povinnosti, aby se život a potřeby obyvatel zbytečně nebrzdily.
Také organizace města věnují současné dny a týdny, kdy jsou jejich provozy uzavřeny, k opravám a investicím. To vypovídá o odpovědném přístupu.
Další informace budou zveřejňovány současnými sdělovacími prostředky.
Prožijte krásný a klidný víkend, nebojte se vyjít do přírody (ale vždy dle požadavků na bezpečnost) a starejte se i o své zahrádky. Kdoví, co nás čeká. Určitě to ale společně zvládneme .
Rudolf Seifert

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star