Zápis do prvních ročníků základních škol v Holešově pro školní rok 2020/21

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související s onemocněním COVID-19 a k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se zápisu do prvních ročníků základních škol proběhne zápis v holešovských základních školách v období od 20. do 24. dubna 2020,  a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V této situaci se upřednostňuje také podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, tedy elektronicky (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem) či poštou.
Podrobné informace poskytnou webové stránky jednotlivých základních škol:
1. Základní škola Holešov – www.1zsholesov.cz
2. Základní škola Holešov – www.zshol.cz
3. Základní škola Holešov – www.3zshol.cz
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. srpna 2014.

Pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu, přihlásí dítě do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov a část školského obvodu základní školy zřízené městem Holešov, jsou s účinností od 1. 9. 2019 školské obvody určeny takto:
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Stojanova, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov, č. e. 2.
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem,  Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín
Holešov, 31. březen 2020      
Mgr. Rudolf Seifert
     

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star