Výjimky z uzavření obchodů od 7. dubna

1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen, popř. provozoven:
 - potravin,
 - pohonných hmot,
 - paliv,
 - hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 - lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 - malých domácích zvířat,
 - krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 - brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 - novin a časopisů,
 - tabákových výrobků,
 - služeb prádelen a čistíren,
 - opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 - odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 - prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 - provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 - prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 - pokladní prodej jízdenek,
 - lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 - provozování pohřební služby,
 - květinářství,
 - provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 - prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 - servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 - realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 - zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 - oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
-  provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 - myčky automobilů,
 - domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 - hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 - prodej a servis jízdních kol,
 - sběr a výkup surovin a kompostárny,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.


2. Nařizuje se, aby v provozovnách podle bodu 1., jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
 - aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 - zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
 - umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 - zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 - zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.


3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).


4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.


5. Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
 - je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 - prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.


6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).


7. Zakazuje se
 - provoz heren a kasin,
 - provoz autoškol,
 - provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 - provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 - přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.


8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 - osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 - cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a
 - osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.


9. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu s výjimkou položek v bodu I./1 „hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,“ a „prodej a servis jízdních kol,“ a bodu I./2, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod.

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 252 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star