Náročná rekonstrukce ulice 6. května zahájena

Holešov – V úterý 18. 4. 2017 byla zahájena rekonstrukce ulice 6. května. Tyto práce navazují na loňské vybudování kruhové křižovatky mezi ulicemi Palackého a 6. května a předjarní vykácení veškeré zeleně v části ulice (Palackého – Sokolská). S pracemi na komunikaci by se mělo začít v  v úterý 25. dubna 2017.

Jedná se o první etapu v letošních zemních pracích, které v ulici proběhnou. Jde o činnosti velmi náročné na organizaci, ale především po stránce realizace, protože se jedná o opravu kanalizace v hloubce až tří metrů a vodovodu v hloubce asi metr a půl. S tím souvisí i obnova přípojek do jednotlivých domů.

K harmonogramu jsme schopni aktuálně uvést:

  • Práce odstartují uzávěrou ulice a stržením povrchu vozovky. Následně společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) zahájí opravu páteřního vedení kanalizace a vodovodu. Nejdříve proběhne rekonstrukce kanalizace – vede přibližně v krajích vozovky – a následně vodovodu (vede v trávnících, př. v okraji chodníku).

Tato oprava obsahuje i rekonstrukci domovních přípojek. Jedná se o výměnu sítí ve stávajících trasách po obou stranách ulice v době asi tří měsíců. Po nich budou následovat další zemní práce prováděné Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), tj. budování podloží a následně samotné komunikace.

  • Je třeba znovu upozornit, že po stržení povrchů komunikace už není možné najíždět osobními vozidly k domům.
  • Odvoz odpadů – komunálního odpadu i bio odpadu – zajistí dodavatel stavby tak, že v plánované dny svozu obyvatelé ulice umístí na prostranství před svými domy (chodník) nádoby s odpadem a pracovníci firmy je přemístí na místa, kde budou moci dojet vozidla Technických služeb (ke kruhové křižovatce anebo ke křižovatce s ul. Sokolská). Po vyvezení zástupci firmy vyprázdněné nádoby (je třeba je označit samolepkami) opět přemístí k příslušným stavením.
  • O stavbě budou také informovány složky Integrovaného záchranného systému, a tím bude zajištěna i bezpečnost nebo potřeba příjezdu sanitky.
  • Dodavatelské společnosti se budou snažit zajistit průjezdnost křižovatkami do doby, než společnost VaK zahájí zemní práce v křižovatce 6. května / Kráčiny / Sokolská. To se předpokládá počátkem letních prázdnin (červenec).
  • Celá oblast bude přeznačena přechodným dopravním značením s tím, že by měla být lokalita nebo její části vždy co jevíce průjezdné – byť s omezeními. Investoři i dodavatelé stavby také budou komunikovat s provozovnami v oblasti a pomohou při zajištění zásobování nebo v dostupnosti.
  • Rekonstrukce další části ulice 6. května bude následovat ve druhé polovině léta. Jedná se o obnovu komunikace s podložím, vystavění nové dešťové kanalizace a propojení sítí ve třech místech.
  • Práce od křižovatky s ul. Sokolská po křížení s ul. Za Vodou budou obsahovat i obnovu chodníků a parkovišť po loňské opravě kanalizace a vodovodu prováděné společností VaK.

Pokud to podmínky stavby dovolí, měla by být tato část investice zahájena již nyní na jaře. Jedná se o chodníky a přilehlé plochy - které nebudou dotčeny stavbou komunikace - po obou stranách ulice (od Sokolské po ul. Dukelská). Obnoveno bude také veřejné osvětlení (VO).

  • Letní a podzimní etapa bude zahrnovat i opravu mostu přes Rusavu a nové řešení obou důležitých křižovatek. Jedná se nejen o technicky náročné řešení, ale i přechodné řešení dopravy ve velké části Všetul a Novosad.

 

Město Holešov je jedním z investorů a bude provádět výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, parkovacích míst, vjezdů a také obnovu zeleně. Realizace těchto aktivit bude v souladu nebo následovat až po náročných pracích, které realizují další společnosti. Je to jediná možnost, jak propojit různé investiční oblasti a zkoordinovat investory – město, VaK Kroměříž a ŘSZK.

Všichni investoři stavby mají již vybrány dodavatele – hlavní práce bude provádět společnost KKS Zlín a pro společnost VaK firma VHS Brno. Jsou již určeni stavbyvedoucí, kteří budou odpovídat za jednotlivé části prací a na ně se budou moci občané obracet – spojení bude zveřejněno.

Rekonstrukce ulice 6. května a její uzavírka výrazněji zvýší objem dopravy v jiných částech města. V nejbližším sousedství se opět dotkne ulice Míru, ulice Dukelská, Kráčiny, Družby a také průjezdu náměstím nebo ulicí Nerudova. O upřesňovaném harmonogramu prací a opatřeních budou obyvatelé lokality i občané města a regionu operativně informováni. Dovolím si všechny spoluobčany požádat o trpělivost a případně i pomoc. A to tím, že budou disciplinovaní v oblasti dopravy a parkování.

 

Rudolf Seifert

starosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star