Zatím trvá nouzový stav, ale dochází k některým uvolněním

* Vláda ČR v polovině týdne oznámila, že se opět otevřou sběrné dvory. Holešovský sběrný dvůr byl od této středy v provozu a po Velikonocích najede na plnohodnotný provoz. Ale je třeba upozornit návštěvníky, že je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, mít ochranné prostředky (roušky) a dbát na pokyny obsluhy sběrného dvora (areál TS, vjezd z ul. Tovární).

* Od velikonočního víkendu se postupně budou otevírat a zpřístupňovat sportoviště města. Zatím není ještě přesně stanoven systém a způsob otevření a provozu, ale město udělá všechna opatření, aby lidé mohli sportovat. Jen se ještě stanoví pravidla chodu sportovišť v souladu opatřeními, která s sebou přináší nouzový stav, i stav a potřeby areálů.

* S nouzovým stavem je také spojen provoz městského úřadu – je otevřen v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne s omezením vstupu tak, aby nedocházelo k bližším kontaktům návštěvníků.

Víme, že je situace složitá a občané si potřebují vyřizovat mnoho důležitých věcí, ale na druhou stranu je třeba dbát na bezpečnost a to i pracovníků úřadu. Protože, kdyby došlo k jejich onemocnění nebo nákaze, mohl by celý úřad skončit v karanténě.

K této skutečnosti ještě musím podotknout, že holešovský městský úřad patří k těm, které zachovaly provoz (především odbor dopravně správních agend a správních činností) a tím se stalo, že do Holešova začali dojíždět klienti z Kroměřížska, Bystřicka a dalších lokalit. Z tohoto důvodu si dovolíme upozornit, že přednost mají vždy obyvatelé našeho města aregionu. A také se uvažuje o postupném uvolnění situace tím, že by se po telefonickém dohodnutí pracovníci odboru pokusili lidem vyjít vstříc i v jiný čas. Ale o tom bude město veřejnost informovat.

* Další oblastí, která mnoha lidem zkomplikovala poslední dny, jsou svatby a vítání občánků. Jakmile bude z rozhodnutí vlády tato oblast uvolněna, je město připraveno obřady zahájit a realizovat je i v jiné, než v současné době zavedené časy.

* Město také registruje ne příliš dobou ekonomikou situaci menších podnikatelů a živnostníků. Zatím musíme uvést, že odbor živnostenský se mnohé informace dozvídá také postupně a se zpoždění, tak pracovnice odboru nejsou schopny hned a fundovaně na dotazy odpovědět. Ale rozhodně se snaží pomoci. Navíc registrují více administrativní práce s živnostmi.

* Protože někteří živnostníci mají své provozovny v městských objektech, dohodlo se město se správcem majetku - Tepelným hospodářstvím - že se bude snažit pomoci zatím alespoň tím, že popř. přistoupí na splátkové kalendáře či odklady splátek nájmů. Vážnější věci by se potom řešily individuálně. Informace poskytnout pracovníci TH (nám. sv. Anny, www.thholesov.cz).

* Pracovníci městského úřadu jsou nadále k dispozici řešit potřebné záležitosti – stavební úřad, životní prostředí, školství a kultura (nyní především „akce milion“), zmíněná „dopravka“ a správní činnosti či právní a živnostenské oddělení nebo sociální odbor v budově v Tovární ulici. Kontakty na www.holesov.cz.

* Ke kulturním a společenským pořadům se dá zatím uvést je to, že všechny akce do konce dubna jsou zrušeny, zrušeny jsou i Dny města (první víkend v květnu) a asi dojde i na další pořady. To ale nevadí, protože zdraví je přednější a navíc začínají krásné jarní dny. Je třeba trávit čas na čerstvém vzduchu a v přírodě či na zahrádkách. To je nejlepší prostředek na posílení imunity.Přitom ale nezapomínejte na všechna opatření, která mohou pomoci k zamezení šíření virových nákaz.

 

Krásné a pohodové Velikonoce a jarní dny…

Rudolf Seifert

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star