Informace k zápisům do mateřských škol

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Radost Holešov, Grohova 1392, Holešov 769 01

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR je nutné udělat změny v organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat v původně stanoveném termínu na začátku měsíce května, pomocí webových technologií nebo poštou. Bližší informace najdete na webových stránkách školy www.ms-radost.cz/zapis.V případě potřeby se na nás můžete obrátit e-mailem nebo telefonicky.

Z důvodů aktuální nouzové situace rušíme Den otevřených dveří, na který jsme vás v minulém čísle Holešovska pozvali.

V současné době se zabýváme tvorbou pomůcek, které budou dětem pomáhat v objevování a prožívání světa. Neplánovanou situaci využíváme ze všech sil k posunu našich podmínek směrem k samostatnému a šťastnému dítěti, jak o to již dlouho usilujeme. Rovněž jsme se zapojili do šití roušek, které předáváme sociálním službám, zdravotníkům.

Věříme, že se znovu setkáme, s rodiči, dětmi, kteří jsou v srdci našeho poslání, ve světě, který bude tak dobrý, jak jen může být.

Přejeme všem sílu a zdraví a těšíme se na opětovné setkání.                                                                           Mgr. Ivana Oralová, ředitelka školy

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov

Termín zápisu je stanoven na 4. 5. a 5. 5. 2020 a to od 9.00 do 12.30 hodin

(Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány až do 16. 5. 2020).


Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat:

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – m4mxh9e

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email

3. Poštou

4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení


K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách MŠ https://slunicko.raab.cz/

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře - ke stažení ne webových stránkách MŠ https://slunicko.raab.cz/

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Holešov, Masarykova 636, 769 01 Holešov a MŠ Žopy

Termín zápisu je stanoven na 4. 5. a 5. 5. 2020 a to od 9.00 do 12.30 hodin

(Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 přijímány až do 16. 5. 2020).


Podání žádosti zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat:

Podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky mateřské školy – x7q4sqb

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email

3. Poštou

4. Osobní podání – bude organizováno při dodržení nutných hygienických nařízení, můžete využít poštovní schránku školy, ve vyjímečných případech kontaktujte ředitelku školy na tel.čísle: 737 291 765


K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách MŠ http://www.ms-masarykova.cz/

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

4. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno – dle očkovacího kalendáře - ke stažení ne webových stránkách školy


Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů vám zašleme další informace.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star