Maloobchodní prodej a prodej služeb od 20. do 23 dubna

1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
 prodeje potravin,
 prodeje pohonných hmot,
 prodeje paliv,
 prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 prodeje malých domácích zvířat,
 prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
 prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodeje novin a časopisů,
 prodeje tabákových výrobků,
 služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
 oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladního prodeje jízdenek,
 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 provozování pohřební služby,
 prodeje květin,
 provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
 servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
 provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 myčky automobilů,
 prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 prodeje a servisu jízdních kol,
 sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
 řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.


2. Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je podle bodu 1 povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.


3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).


4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.


5. Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).


7. Zakazuje se
 provoz heren a kasin,
 provoz autoškol,
 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.


8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a
 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,
 osobám ohroženým domácím násilím.


9. Zákaz maloobchodního prodeje podle bodu 1. se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.


10. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 246 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star