Město otevírá některá sportoviště, následovat budou další

V souvislosti s uvolňování opatření zamezujících šíření nebezpečné virové nákazy COVID-19, o kterých informuje vláda ČR, i město Holešov přistupuje k některým opatřením. Ty vedou k postupnému otevření sportovišť města. Jedná se nyní především o venkovní sportoviště, ale následovat budou i některé vnitřní prostory, jedná se především o posilovny a podobná zařízení.

 

 

STADION MÍRU

Toto nové významné a krásné sportoviště mohou zájemci využívat k pohybu a ke sportu od soboty 25. dubna. Od této soboty do neděle 10. května byl stanoven určitý řád provozu. Ale nejen v této době, ale především po ní může dojít nebo dojde k dalším opatřením popř. k dalšímu uvolnění.

 

Užívání městského stadionu Míru – Partyzánská ulice

Město Holešov, jako vlastník městského stadionu Míru, určil s ohledem na situaci COVID 19, s platností od 24. 04. 2020 do 10. 05. 2020, tato omezení z provozní doby a z užívání:

 

 • klubům a spolkům s uzavřenou dlouhodobou smlouvouje užívání venkovních ploch (fotbalového hřiště, atletického oválu) dovoleno denně v době od 8:00 do 20:00 hod. za dodržení všech nařízení stanovených Vládou ČR
 • veřejnosti je užívání venkovních ploch (mimo fotbalového hřiště)dovoleno denně v době od 08:00 do 20:00 hod., za podmínky, že se na stadionu bude pohybovat maximálně počet sportovců do 10 osob, které budou mezi sebou mít min. 2 m rozestupy (pokud se nejedná o rodinné příslušníky) a budou mít dýchací cesty zakryty roušku nebo jiným ochranným prostředkem. Fotbalové hřiště není možno veřejností využívat – vis. Provozní řád areálu !
 • v době konání tréninků není veřejnosti užívání stadionu povoleno – jedná se především o tréninky Atletického klubu Holešov (většinou po – pá 30 – 11.30 a 14.00 – 18.00 h.)
 • šatny, sprchy a ostatní plochy jsou uzavřeny !
 • v případě, že je stadion uzamčen, nepřelézejte brány nebo ploty – ničíte městu (a tím i všem ostatním) majetek – podobné jednání bude posuzováno velmi nekompromisně!
 • upozorňujeme, že stadion je pod dohledem městského kamerového dohlížecího systému

Všeobecná ustanovení provozního řádu jsou platná.Omezení mohou být v návaznosti na nařízení vlády a situací COVID-19 měněna.

 

V Holešově 24.04.2020

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

 

-

 

Otevření areálu SPORT RELAX Centra - FITCENRUM A SQUASH

 

V souvislosti s vývojem situace a změn vládních nařízení oznamujeme zákazníkům, žes účinností od 28. 4. 2020 otevírá společnost Tepelné hospodářství Holešov
FITCENRUM A SQUASH

 

Při návštěvě našeho zařízení bude nutné dodržet tato opatření:

 

 • Dle nařízení vlády musí všichni návštěvníci při vstupu do areálu a po celou dobu pobytu v něm mít zakryty dýchací cesty vhodným způsobem.
 • Dle nařízení vlády není možno využít šatny ani sprchy. Do posilovny se bude pouze přezouvat.
 • Návštěva toalet bude umožněna pouze jednotlivě - klíče bude půjčovat obsluha. Budou v provozu pouze toalety u fitka, spodní nebudou zpřístupněny.
 • Po celou dobu pobytu v posilovně budou mít všichni zakrytá ústa a nos. Porušení bude považováno za porušení podmínek a zákazník bude vykázán bez nároku na náhradu vstupného.
 • Po každém cvičení provede zákazník desinfekci nářadí, které použil.
 • Při cvičení je nutné dodržovat vzdálenost 2m od ostatních.
 • Návštěvníci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení

 

CHUDÁREK Zdeněk
Jednatel společnosti
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.

 

Otevření dalších sportovišť

 

Město Holešov jedná nyní s provozovateli venkovních sportovních zařízení města a s tím, že by měla být v příštím týdnu také alespoň v omezené míře otevřena. Jedná se o sportovní areál u 3. Základní školy, víceúčelové hřiště v místních částech (především Količín a Žopy), dále za 1. Základní školou atd.

Podobně připravuje Tělocvičná jednota Holešov otevření – částečné – svého nově opraveného areálu (sokolovna).

Technické služby nyní realizují přípravné práce na úpravě areálu koupaliště (Partyzánská ul.) s tím, jakmile bude možno areál koupaliště možno otevřít (dle směrnic Vlády a hygieniků),bude areál zprovozněn. Zatím a předběžně polovina června.

O otevření a o provozu zmíněných areálů a dalších sportovišť bude veřejnost informována.

 

 

Za vedení města a pracovníky MěÚ Holešov

 1. Seifert

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star