Hlášení městského rozhlasu 20. -21. 5. 2020

Kino Svět Holešov uvádí v náhradním termínu promítání filmu ŽENSKÁ NA VRCHOLU, nový termín je stanoven na čtvrtek 28. května v 19.30 hodin a pátek 17.00 a 19.30hod. Z důvodu dodržování hygienických opatření je  omezen počet účastníků v sále, proto je nutno se na vybraný termín a čas zaregistrovat na Městském informačním centru  a to buď osobně, telefonicky na čísle 571 160 890 nebo e-mailem na mic@mks-holesov.cz.

 

Další výstava v prostorách holešovského zámku nazvaná Poznávej se z libereckého zábavně - naučného science centra iQPARK, ve které je přímo přikázáno dotýkat se vystavených exponátů je otevřena od 21. Května v prostorách 1. patra

 

Nízkoprahový klub Coolna, sídlící na Školní ulici, je znovu v provozu! Otevřeno je každý všední den od 10,00 do 15,00 hodin. Pro děti chystáme různé akce a výlety, aby se doma nenudily. A navíc nabízíme i pomoc se školou a domácími úkoly. Sledujte náš Facebook nebo Instagram. Těšíme se na viděnou.

 

Zubní lékař MUDr. Jiří Mlčák oznamuje, že  ruší s účinností ke dni 30.červnu  svou ordinaci na Sušilově ulici číslo popisné 478. Žádosti o předání dokumentace nově zvolenému poskytovateli mohou pacienti podávat do 15. června.

Středisko volného času TYMY znovuotevírá kroužky pro děti.  Dále je pro děti připravena široká nabídka městských i příměstských táborů. Veškeré informace najdete na webových stránkách a facebooku TYMY.

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to v pátek 29. května od 7,30do 14,00 hodin v místní části Žopy,  v pátek 5. června od 7,30 do 14,45 hodin v lokalitě chatek mezi zámeckou zahradou a Rusavou v katastru Dobrotic, napájených z trafostanice Kačerov.  Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

 

Z důvodu výstavby vodovodního přivaděče dojde k odstávce dodávky pitné vody a k poklesu tlaku ve vodovodním řadu celého města Holešova a to v sobotu 6. června na dobu nezbytně nutnou v časovém rozmezí od  4,00 do 16,00 hodin.  Po znovuobnovení dodávek vody může z počátku dojít ke zhoršení její kvality – k zákalu. Oblast bude po provedeném zásahu odkalena.

Po dobu odstávky budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž se tímto omlouvá za případné problémy, které jsou s touto akcí spojeny a děkuje za pochopení.

 

V květnu a červnu budou pracovníci společnosti E.On provádět vytyčování a zaměřování sítí nízkého napětí v katastrálním území Žopy. Tyto činnosti budou provádět pracovníci pověřené firmy Geohunter,  kteří se na požádání prokáží pověřením E.On. Jedná se o činnosti bez omezení dodávky elektrického proudu a bez stavebních prací.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star