Hlášení městského rozhlasu 27. -28. 5. 2020

Spolek Všetuláci sobě zve v neděli 31. května od 14,00 hodin na kácení máje u zvonice ve Všetulích. K poslechu bude hrát Holešovská muzika, vystoupí soubor Všetulské Hanáček a pan Loučka bude vozit děti koňským povozem. Těší se na Vás Všetuláci.

V neděli 31. května se od 14,00 do 18,00 hodin uskuteční v zámeckém parku Pohádkový les, tedy oslava Dne dětí. Vstupné je 50,- Kč pro dospělé. Akce proběhne za příznivého počasí.

 

Další výstava v prostorách holešovského zámku nazvaná Poznávej se z libereckého zábavně - naučného science centra iQPARK, ve které je přímo přikázáno dotýkat se vystavených exponátů je otevřena od 21. května v prostorách 1. patra

Zubní lékař MUDr. Jiří Mlčák oznamuje, že  ruší s účinností ke dni 30.červnu  svou ordinaci na Sušilově ulici číslo popisné 478. Žádosti o předání dokumentace nově zvolenému poskytovateli mohou pacienti podávat do 15. června.

Středisko volného času TYMY znovuotevírá kroužky pro děti.  Dále je pro děti připravena široká nabídka městských i příměstských táborů. Veškeré informace najdete na webových stránkách a facebooku TYMY.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to v pátek 29. května od 7,30do 14,00 hodin v místní části Žopy,  v pátek 5. června od 7,30 do 14,45 hodin v lokalitě chatek mezi zámeckou zahradou a Rusavou v katastru Dobrotic, napájených z trafostanice Kačerov a v objektu Zámecká ulice číslo popisné  188 a ve středu 17. června od 7,30 do 14,30 hodin v některých objektech ulice Komenského.  Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

Pracovnice firmy E.on bude v Tučapech v úterý 2.června zapisovat stavy elektroměrů všech dodavatelských firem. Žádá občany, aby umožnili přístup k elektroměrům nebo nechali stav zapsán na viditelném místě.

 

Z důvodu výstavby vodovodního přivaděče dojde k odstávce dodávky pitné vody a k poklesu tlaku ve vodovodním řadu celého města Holešova a to v sobotu 6. června na dobu nezbytně nutnou v časovém rozmezí od  4,00 do 16,00 hodin.  Po znovuobnovení dodávek vody může z počátku dojít ke zhoršení její kvality – k zákalu. Oblast bude po provedeném zásahu odkalena.

Po dobu odstávky budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž se tímto omlouvá za případné problémy, které jsou s touto akcí spojeny a děkuje za pochopení.

V květnu a červnu budou pracovníci společnosti E.On provádět vytyčování a zaměřování sítí nízkého napětí v katastrálním území Žopy. Tyto činnosti budou provádět pracovníci pověřené firmy Geohunter,  kteří se na požádání prokáží pověřením E.On. Jedná se o činnosti bez omezení dodávky elektrického proudu a bez stavebních prací.

Restaurace U Černé kaple v rámci podpory lokálních pěstitelů organizuje každý den kromě pondělí v době obědů ochutnávky cherry rajčat pěstovaných farmou Bezdínek, která patří k nejlepším pěstitelům této zeleniny v Evropě. Rajčata je možno si i zakoupit.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star