Hlášení městského rozhlasu 3. -4. 6. 2020

Akce střediska volného času - Pohádkový les, tedy oslava Dne dětí v zámecké zahradě Holešov -  je z důvodu nepřízně počasí přesunuta z minulé neděle na tuto neděli, tedy na 7. června od 14,00 hodin. Vstupné je 50,- Kč pro dospělé. Akce proběhne za příznivého počasí.

 

Zubní lékař MUDr. Jiří Mlčák oznamuje, že  ruší s účinností ke dni 30.červnu  svou ordinaci na Sušilově ulici číslo popisné 478. Žádosti o předání dokumentace nově zvolenému poskytovateli mohou pacienti podávat do 15. června.

 

Přijímací talentové zkoušky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Holešov se konají 24. a 25. června. Elektronické přihlášky vyplňujte do 15. června na webových stránkách školy.

 

Středisko volného času TYMY znovuotevírá kroužky pro děti.  Dále je pro děti připravena široká nabídka městských i příměstských táborů. Veškeré informace najdete na webových stránkách a facebooku TYMY.

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to v pátek 5. června od 7,30 do 14,45 hodin v lokalitě chatek mezi zámeckou zahradou a Rusavou v katastru Dobrotic, napájených z trafostanice Kačerov a v objektu Zámecká ulice číslo popisné  188 a ve středu 17. června od 7,30 do 14,30 hodin v některých objektech ulice Komenského.  Podrobnosti o přerušení dodávek elektrické energie najdete na úřední desce města Holešova.

 

První část letošního, jubilejního ročníku Festivalu židovské kultury Ha-makom se uskuteční ve čtvrtek 18. června.  V 17,00 hodin  proběhne  v obřadní síni židovského hřbitova vernisáž výstavy POLIN  - Židé v republice mnoha národů o historii židovského osídlení Polska za účasti paní Laury Trebel-Gniazdowské, vysoké polské diplomatky. V 18,00 hodin se v zámeckém New Drive Clubu uskuteční promítání polského hudebního filmu Poslední klezmer.

 

Z důvodu výstavby vodovodního přivaděče dojde k odstávce dodávky pitné vody a k poklesu tlaku ve vodovodním řadu celého města Holešova a to v sobotu 6. června na dobu nezbytně nutnou v časovém rozmezí od  4,00 do 16,00 hodin.  Po znovuobnovení dodávek vody může z počátku dojít ke zhoršení její kvality – k zákalu. Oblast bude po provedeném zásahu odkalena.

Po dobu odstávky budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž se tímto omlouvá za případné problémy, které jsou s touto akcí spojeny a děkuje za pochopení.

 

V květnu a červnu budou pracovníci společnosti E.On provádět vytyčování a zaměřování sítí nízkého napětí v katastrálním území Žopy. Tyto činnosti budou provádět pracovníci pověřené firmy Geohunter,  kteří se na požádání prokáží pověřením E.On. Jedná se o činnosti bez omezení dodávky elektrického proudu a bez stavebních prací.

 

Restaurace U Černé kaple v rámci podpory lokálních pěstitelů organizuje každý den kromě pondělí v době obědů ochutnávky cherry rajčat pěstovaných farmou Bezdínek, která patří k nejlepším pěstitelům této zeleniny v Evropě. Rajčata je možno si i zakoupit.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star