Profesionálním hasičům slouží nová požární stanice v průmyslové zóně

Za velké slávy a za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Holešova Rudolfa Seiferta, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby, ředitele HZS Zlínského kraje Víta Rušara a dalších významných hostů byla dne 16. 6. 2020 otevřena požární stanice v Holešově, která už od května letošního roku slouží našim profesionálním hasičům. Vybudována byla v průmyslové zóně a její výstavba trvala více než rok. Je koncipována jako moderní budova s veškerým potřebným vybavením a řešena je jako energeticky úsporný objekt s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie. Celkové náklady na výstavbu činily cca 58 milionů korun, 15 milionů pokryla dotace EU a 5 miliony projekt podpořil Zlínský kraj, který již dříve bezúplatně převedl pozemek v průmyslové zóně.

 

Požární stanice P1 je určena pro nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených v jednotce hasičského záchranného sboru. Požární stanice je vzhledem ke svému typu a třídě navržena jako bezobslužná a současně navržena jako zodolněný objekt s možností autonomního provozu při havarijních a krizových stavech (přírodních katastrofách).

V objektu požární stanice P1 slouží v trojsměnném nepřetržitém provozu 8+1 profesionální hasič. V 1. NP jsou stání pro zásahovou techniku, prostor pro hrubou očistu, šatna pro zásahové obleky, technické místnosti, dílny, sklady, posilovna a inspekční pokoj. Ve 2. NP objektu se potom nachází zázemí požární stanice, kanceláře, zasedací a školící místnost vybavená jako zázemí pro mimořádné situace a zasedání krizového štábu, denní pohotovostní místnost, noční pohotovostní místnosti, kuchyň s jídelnou, šatna se sociálním zařízením, termokomora a technické zázemí. Součástí objektu je také cvičná věž, která má několikeré využití. Jednak slouží k sušení hadic a také pro nácvik slanění, evakuace osob pomocí výškové techniky a nastavovacích žebřů. Pro fyzickou přípravu příslušníků hasičského záchranného sboru pak slouží také venkovní sportoviště s umělým povrchem.

Město Holešov velmi oceňuje výstavbu nové požární stanice. Starosta města děkuje za podporu Zlínskému kraji, Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a Ministerstvu vnitra. Velmi děkuje také za dobrou spolupráci mezi HZS Zlín s městem Holešov. I z tohoto důvodu schválilo zastupitelstvo města Holešova dar pro novou stanici ve formě nového traktůrku na sekání trávy. Hasičská zbrojnice na Bořenovské ulici bude nyní sloužit JSDH Holešov a SDH Holešov. Město plánuje její opravu a zateplení i další využití ve prospěch místních hasičů.

Přejeme našim hasičům, ať se z výjezdů vrací v pořádku nejen do této krásné stanice, ale hlavně domů ke svým blízkým.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star