Archeologie opět v Holešově

Po vynucené covidové přestávce se konečně rozběhla i vlastivědná a přednášková činnost. Již druhá přednáška, organizovaná ve studovně Městské knihovny Vlastivědným kroužkem, Městkou knihovnou a Městským muzeem se konala v úterý 16. června Přednáška Mgr. Ivany Vostrovské, Ph.D., vedoucí archeologické a archeometrické laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci, nazvaná Restaurování archeologické sbírky Městského muzea v Holešově byla malým svátkem všech vlastivědných nadšenců nejen z našeho města. Doktorka Vostrovská mimořádně přitažlivě a velmi srozumitelně přiblížila opravdu těžkou práci, kterou měla archeologická laboratoř se zpracováním holešovských archeologických sbírek. Ty patří k nejrozsáhlejším muzejním sbírkám tohoto druhu na Moravě – začaly vznikat zásluhou vrchního ředitele městské spořitelny v Holešově Rudolfa Janovského už na přelomu 19. a 20. století. Holešovským muzejníkům se podařilo shromáždit více než 28 tisíc archeologických nálezů!!! V posledních desetiletích ale o sbírku nebylo pečováno a proto se dostala do dezolátního stavu. Až příchod nového kurátora holešovského Městského muzea, Mgr. Ondřeje Machálka znamenal zlom – Mgr. Machálek společně s městskou Památkovou komisí a Vlastivědným kroužkem na podnět hulínského nestora archeologů Dalibora Kolbingra  prosadil na vedení města úhradu značných nákladů spojených s analýzou, roztříděním, novým zaevidováním, určení a částečným restaurováním sbírkových předmětů. A archeologické laboratoři se podařilo nejen tuto rozsáhlou sbírku zpracovat, ale ještě do Holešova vrátit vzácné sbírkové soubory z Holešovska, které byly doposud umístěny například v Moravském zemském muzeu či v Muzeu Kroměřížska. Dr. Vostrovská za pomoci doslova reportážních fotografií přiblížila náročnou, skutečně mravenčí práci při reidentifikaci tisíců archeologických nálezů, jejich provázání na staré evidence holešovského muzea, technologie restaurování poškozených artefaktů, sestavování nalezených střepů do nádob a další a další činnosti, které pracovníci archeologické laboratoře a studenti archeologie skoro dva roky prováděli s holešovskou sbírkou. Prezentovala rovněž hlavní skupiny archeologických nálezů z Holešovska – mezi zcela dominantní patří soubor z vykopávek na Zdražilovsku (trať na severozápadní straně bývalého holešovského letiště), kde významný český archeolog Dr. Ondráček objevil skutečně obrovské pohřebiště tzv. Nitranské kultury ze starší doby bronzové. Jedná se o absolutně největší soubor předmětů z této kultury, která by se tak správně měla jmenovat „Holešovská“. Mimořádně vzácným souborem jsou paleolitické nálezy ze sídliště lovců mamutů z Předmostí u Přerova, jedná se zejména o řadu mamutích stoliček. Skoro veškerý materiál z těchto vykopávek podlehl na konci války ničivému požáru zámku v Mikulově, kam byl (z obav před zničením!) přenesen z Moravského zemského muzea z Brna, takže holešovské originály těchto nálezů patří mezi světové unikáty. Velmi zajímavé jsou kamenné nástroje severoamerických Indiánů z přelomu 19. a 20. století, které získal pro Holešov R. Janovský od svých amerických příbuzných – jedná se spíše o etnografický materiál, ale protože jde především o kamennou štípanou a částečně hlazenou industrii, nabízí se unikátní srovnání s archeologickým paleolitickým či neolitickým materiálem.

Opravdu strhující a velmi srozumitelná přednáška Dr. Vostrovské byla navíc doplněna poměrně rozsáhlou výstavkou nejzajímavějších předmětů z archeologické sbírky holešovského muzea, kterou připravila současná kurátorka muzea, Mgr. Nikol Holubová. Úterní odpoledne tedy přineslo všem posluchačům skvělý zážitek a příjemný návrat do normálu. Je jen škoda, že zatím nemůžeme skvostné archeologické předměty z holešovských sbírek obdivovat ve stálé muzejní expozici. Unikátní bronzový depot je sice vystaven ve vestibulu firmy Kuraray ve Všetulích, ale jeho prohlídku je nutné si předem domluvit buď přes kurátorku muzea Mgr. Holubovou, nebo přímo ve firmě. Ale doufejme, že se brzo dočkáme a stálá expozice přispěje nejen k propagaci našeho města, ale také ke zvýšení vzdělanosti mládeže, dětí a ostatně i dospělých.

 

Karel Bartošek, foto Jan Machala

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star