Příprava Památníku Smíření

V souvislosti se 400. výročím umučení sv. Jana Sarkandra, které bylo způsobeno zuřivými spory a nakonec i válkami mezi katolíky a protestanty u nás i v celé Evropě, rozhodlo vedení města Holešova připomenout dosaženého náboženského usmíření zřízením Památníku Smíření. Ten bude symbolicky umístěn naproti filiálnímu kostelu sv. Anny na stejnojmenném náměstí. Toto místo obsahuje hlubokou symboliku – původně celý okrsek kostela a proti němu stojící dům byly areálem, darovaným majiteli holešovského panství, pány ze Šternberka,  Českobratrské církvi, jejímiž byli tito šlechtici vyznavači. Čeští bratři si zde zřídili modlitebnu a příbytek svých kazatelů.  Po změně majitelů panství odebrali páni z Lobkovic areál Českým bratřím a předali jej Tovaryšstvu Ježíšovu – Jezuitům, kteří z modlitebny vytvořili kostel sv. Anny, v bývalém českobratrském domě se usadili a začali s rekatolizací obyvatelstva. V těsném sousedství tohoto areálu se pak nacházelo židovské ghetto, oddělené od křesťanské části města jen nataženým drátem. Odtud vycházely pogromisté, napadající židovské obyvatele v jejich příbytcích.

Město vyhlásilo na pořízení Památníku Smíření výtvarnou soutěž, do které se přihlásili tři výtvarníci (dva sochaři a jeden umělecký kovář). Předložené návrhy posuzovala nejprve Komise památkové péče a letopisectví, její doporučení potom projednala Rada města Holešova a její doporučení Zastupitelstvo města Holešova. Jako vítězný byl vybrán návrh sochaře MgA. Ondřeje Olivy z Velehradu. Ten představuje cca 4 metry vysoký kovový strom s kulatou korunou, vyrůstající ze tří kořenů. Z těch vyrůstá jednak kmen, jednak bronzové stuhy, na kterých je nápis „Miluj bližního svého jako sebe samého“ a to v češtině (protestantské denominace), latině (římští katolíci) a hebrejštině (judaisté).

Cena památníku je dohodnuta do 800 tis. Kč včetně DPH, termín odevzdání díla je začátek října tak, aby mohl být památník slavnostně odhalen za přítomnosti doyena diplomatického sboru, papežského nuncia J.E. Charlese Balvy. Památník bude dominovat souběžně dokončenému náměstí sv. Anny, které by se mělo stát novým společenským a kulturním centrem města Holešova.

Karel Bartošek

pamatnik-jpeg.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star