Město Holešov a Castellum Holešov oceněny

V roce 2019 se Holešov zúčastnil projektu „Má vlast cestami proměn“. Jedná se o velmi rozsáhlou putovní výstavu, složenou z panelů, popisujících proměny míst a objektů, které byly zanedbány a díky iniciativě obcí, spolků, občanů či firem se do nich vrátil život a získaly nejen novou podobu, ale i poslání. Holešov zpracoval panel „Kulturní centrum v manýristickém zámku Holešov“, popisující osud zanedbaného holešovského zámku, který se podařilo rekonstruovat a vytvořit z něj významné centrum nejen města a regionu, ale celého kraje.

Tento projekt organizuje Asociace Entente Florale CZ – Souznění, sídlící na pražském Vyšehradě. Jednou z aktivit projektu je i každoroční vyhodnocování nejlepších a nejhezčích proměn. Na tom se podílí jak veřejnost prostřednictvím webového hlasování, tak především odborná porota, složená z významných českých architektů, výtvarných umělců, historiků a památkářů z Národního památkového ústavu. Každoročně je na akropoli – centru slavného Vyšehradu - konána výstava nejnovějších účastníků projektu a  slavnostně vyhlašovány Ceny Souznění „za statečnost a úctu k domovu“. I v letošním roce bylo ze skoro dvou set účastníků projektu vybráno deset „proměn“ a v sobotu 20. června, přes mimořádnou nepřízeň počasí, předali zástupci Asociace, představitelé odborné poroty, „patron“ projektu prof. MUDr. Jan Pirk a herec Karel Roden  na Vyšehradě oceněným obcím  a dalším hybatelům a realizátorům proměn Ceny Souznění. Jednu z těchto cen získalo město Holešov spolu se spolkem Cestellum Holešov, který zejména v první fázi přispěl k záchraně holešovského zámku.

V roce 2020 do projektu „Má vlast cestami proměn“ vstoupila i obec Rymice, která vystavuje proměnu Obecního domu, který se stal kulturním a společenským centrem obce. Po skončení výstavy na Vyšehradě bude výstava rozdělena podle jednotlivých krajů a bude putovat nejen po České republice, ale i po zahraničí.

 

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star