Důležité upozornění - rezervační systémy rozšířeny i na pondělí a středu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – na úseku registru vozidel, registru řidičů, občanských průkazů a cestovních dokladů online rezervace rozšířena i na pondělky a středy
Vážení občané, klienti Městského úřadu Holešov,

upozorňujeme vás, že od 30.06.2020 je rezervační systém na webových stránkách města na úseku registru vozidel, registru řidičů, občanských průkazů a cestovních dokladů rozšířen i na pondělky a středy.
V praxi to znamená, že plánovanou návštěvu našeho úřadu na některém z výše vyjmenovaných úseků bude nutné zarezervovat na webovém portálu města: https://www.holesov.cz/, záložka „PRAKTICKÉ“, vybrat příslušnou rezervaci a ve složce „Objednávka k obsloužení registrace...“ vytvořit svou rezervaci - datum a hodinu návštěvy úřadu.
Klienti, kteří nemají možnost internetového připojení, si mohou termín, který bude v rámci online rezervačního systému volný, sjednat s úřednicí požadovaného úseku telefonicky. Klient, který nebude mít takto rezervován termín a hodinu návštěvy na některém z výše uvedených úseků, bude moci být obsloužen pouze za předpokladu, že nebude úřednice odbavovat jiného klienta.
Tato moderní forma online rezervací, ke které již přistoupila většina obecních úřadů obcí s rozšířenou působností napříč Českou republikou, se zejména v posledních týdnech a měsících jeví jako optimální systém nejen z hlediska ochrany zdraví občanů a zaměstnanců úřadu, ale i z hlediska optimálního časového rozvržení, kdy každý klient s časovou rezervací ví, kdy bude obsloužen.
S ohledem na rozvolnění místní příslušnosti se na náš úřad obrací se svými požadavky stále více klientů z blízkého i širšího okolí, čímž vznikají mnohdy nekonečné fronty a přeplněné chodby čekajících v budově holešovské radnice. 
Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo rozšířit stávající systém online rezervací i na pondělky a středy, tak, jak je uvedeno výše.

Věříme, že tato moderní forma komunikace s úřadem přispěje k větší spokojenosti vás - našich občanů a klientů.
Ing. František Fuit
tajemník MěÚ Holešov

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star