Pravidla pro akce od 4. do 24. července 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 240 kB]

S účinností ode dne 4. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas
1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní
areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob
v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech
areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý
má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory;
odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě
prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.)
se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě
a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno
volné sedadlo,

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star