Tvorba památníku Smíření

Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo o tvorbě a umístění uměleckého díla – památníku Smíření - v horní části náměstí sv. Anny jako symbolu usmíření – náboženského, názorového a myšlenkového. Výběr umístění tohoto díla je symbolický – přesně tato lokalita byla v uplynulých staletích poznamenána často i krvavými spory mezi holešovskými katolíky, protestanty a Židy. Postavení památníku na podzim letošního roku bude rovněž symbolickou tečkou za připomínku 400. výročím umučení holešovského faráře sv. Jana Sarkandra, který se stal obětí zuřivých náboženských sporů mezi katolíky a protestanty, které předznamenaly vypuknutí strašlivé třicetileté války, která byla vlastně první světovou válkou v dějinách lidstva.

Výtvarnou soutěž na památník, vyhlášenou městem, vyhrál sochař Ondřej Oliva se svým návrhem kovového stromu, který vyrůstá ze tří kořenů (symboly tří náboženství, která hrála významnou roli v historii Holešova) a je tvořen kmenem, spleteným z jednotlivých větví – prutů – symbolizujícím jednotu v rozmanitosti, zakončeným kulatou korunou, symbolizující svět a vesmír. Ze tří kořenů budou vyrůstat tři stuhy s hebrejským, latinským a českým nápisem „Miluj bližního svého jako sebe samého“, k jehož znění se odkazují všechna tato tři náboženství a na kmeni bude čtvrtá stuha s dedikačním nápisem města, která zdůrazní obecnou platnost smíření (a její text si necháme až na otevření památníku na začátku září).

Zástupce města Holešova navštívili ve čtvrtek 9. července sochaře Olivu v jeho ateliéru na Velehradě, aby zkontrolovali postup prací. Již je připravena vosková podoba kmene včetně kořenů, která bude ve slévárně vylita tvrzeným hliníkem. Kmen s kořeny budou v bronzové barvě. Nápisové stuhy s vystupujícími písmeny budou z bronzu – i nápisy jsou již připraveny na vylití kovem. Sochař má připraveny i voskové matrice větví, které budou tvořit korunu stromu – i ty budou odlity v hliníku a to ve stříbrné barvě. Na stromě budou i drobné ozdoby – po kmeni se budou plazit bronzoví šneci štěstí (spirála šnečí ulity symbolizuje věčnost), jejichž pohlazení přinese štěstí a radost (a současně ohlazený bronz šnečích ulit bude zlatě svítit), v koruně budou umístěny plody a snad i ptáček, symbolizující mír. Strom bude celkem 4 metry vysoký a bude tvořit nepřehlédnutelnou dominantu náměstí sv. Anny a jeho provedení bude „vandaluvzdorné“.

Karel Bartošek  

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star