Pravidla pro akce 25. až 26. července 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 271 kB]


S účinností ode dne 25. července 2020 od 0:00 hod. do 26. července do 23:59 hod. se
zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se


1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se
nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem)
sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů,
z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak
přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být
alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např.
hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné
akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných
osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,


2. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1. s účastí přesahující ve stejný čas 100
osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:


a) děti do dvou let věku,


b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,


c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,


d) sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star