Městský Den učitelů 2020

Letošní rok se prazatím nese v duchu tradičních akcí v netradičním provedení. Stejně jako v minulých letech, byli již podvanácté oceněni zaměstnanci školských zařízení. Většinou se tato akce koná při příležitosti oslavy Dne učitelů, tentokrát se však oceňovalo se závěrem školního roku. Důvodem jsou samozřejmě protikoronavirová opatření. Díky jejich postupnému uvolňování bylo sice konání akce umožněno, avšak v malinko jiném scénáři, než na jaký jsme všichni zvyklí. Na krásné atmosféře to však neubralo a milý a dojemný podvečer si snad všichni zúčastnění užili.

Oceněno bylo 18 pedagogů a nepedagogických pracovníků, kteří, až na jednoho nepřítomného, převzali z rukou starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a místostarosty Ing. Pavla Karhana pamětní list, květinu a věcný dar.

Z 1. Základní školy byli ocenění Mgr. Jana Dratvová, Mgr. Simona Hradilová, paní Helena Dohnálková a pan Josef Krajča. Z 2. Základní školy pak paní Renata Mlčáková. Z 3. Základní školy převzali ocenění Mgr. Simona Zdráhalová, Mgr. Jana Sovadníková, Mgr. Lenka Antonovová, Mgr. Alena Maťová a pan Zdeněk Kolář. Z Mateřské školy Sluníčko byly oceněny paní Ludmila Sedlaříková, paní Alena Rosypalová, paní Lenka Sedláčková, z Mateřské školy Masarykova pak paní Hana Němcová. Za SVČ Tymy převzala ocenění paní Jana Ivánková. Ve speciální kategorii pak byly oceněny paní Jana Šálková z MŠ Sluníčko, paní Helena Masná z MŠ Radost a paní Lenka Krčová, ředitelka MŠ Sluníčko.

Všichni oceňovaní byli představeni krátkým medailonkem, díky kterému jsme se dozvěděli, jak obětavé, příkladné, ochotné a spolehlivé pracovníky ve školství v našem městě máme. Jejich práce si velmi vážíme a ceníme. Pan starosta mimo jiné vysekl poklonu před tím, jak všechna holešovská školská zařízení zvládla koronavirovou krizi a pochválil také postoj, který v současné nelehké době zaujalo nejen vedení škol, školek a SVČ, ale také všichni další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

Program byl provázen hrou na klavír, kdy nás provedením filmových hitů potěšila absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Helena Březinová. Následně byli všichni přítomni pozváni na drobné občerstvení a na navazující vernisáž výstavy Letní iluze.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star