Město Holešov nabízí k pronájmu stánky v masných krámech

Na revitalizovaném náměstí sv. Anny jsou pro zájemce o pronájem prodejních prostor k dispozici 4 volné stánky. Město Holešov by je rádo pronajalo od října letošního roku v ideálním případě na dobu neurčitou. Masné krámy v Holešově tvoří spojnici mezi oběma náměstími a jsou součástí prostoru vyhrazeného pro nové městské tržiště.

 

Zájemce o pronájem musí podat žádost písemně, a to buď poštou na adresu Městský úřad, Masarykova 628, 769 01 Holešov nebo přímo na podatelnu Městského úřadu Holešov, a to nejpozději do 31. 08. 2020 do 10:00 hod. Žádost musí obsahovat řádné označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití a nabídku ceny nájemného za 1 m² (v minimální výši uvedené v záměru).

 

Bližší informace o nájmu pozemků podá Útvar správy majetku a zeleně, Jitka Hanslíková, tel.č. 573521459.

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star