Holešovští výsadkáři si připomenuli srpnové události před 52 lety

Výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 je v našem státě výročím navýsost tragickým a smutným. Jenom pro Holešov a jeho občany má toto výročí i další rozměr a charakter, který je hrdinský. Vojáci 7. výsadkového pluku zvláštního určení, umístěného v Holešově, špičkoví výsadkáři, se jako jediní v tehdejším Československu postavili okupační armádě. Sami vyzbrojeni pouze lehkými zbraněmi a ne příliš početní se s nasazením vlastních životů bez váhání postavili tankům, obrněným vozidlům a velké přesile sovětské armády, která se pokusila vynutit přístup do holešovských kasáren. Rota C našich výsadkářů se přesunula do nedalekého lesa, aby odtud mohla začít případné podpůrné operace a zbylá posádka intenzivně prováděla utajený průzkum a sledování sovětských jednotek. Tento otevřený odpor  nezůstal v následující normalizaci bez následků – o rok později byl 7. výsadkářský pluk zrušen, jeho velitelé vesměs kádrově postiženi a vyhozeni z armády. Ale vojáci, kteří prožili nesmírně dramatické události a prokázali velkou statečnost, neztratili mezi sebou kontakt. A v roce 1994 založili Klub výsadkových veteránů Holešov a kromě řady prospěšných aktivit si každoročně připomínají ony dramatické události v srpnu 1968.

I letos 21. srpna, 52 let po oněch událostech, se holešovští výsadkáři sešli ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově na mši svaté za všechny příslušníky 7. výsadkového pluku. Mši sloužil holešovský děkan P. Jerzy Walczak a ministroval mu místopředseda Klubu výsadkových veteránů Holešov Josef Bartošek. V letošním roce se sešlo podstatně víc veteránů než v dřívějších letech. P. Walczak ve svém kázání rozvedl biblické rčení „Miluj bližního svého jako sebe sama“.  Holešovští výsadkáři tehdy v srpnu 1968 naplnili tento imperativ – milovali své blízké a všechny spoluobčany a svým hrdinstvím se je snažili uchránit od zla, které s sebou přinášela okupační vojska.  Vysoce ocenil jejich hrdinství a vyjádřil jim svůj obdiv a úctu. Na závěr mše sv. zatroubil trubač veteránů vojenskou večerku na připomínku těch výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi. Všichni přítomní veteráni se poté společně vyfotografovali v kostele i u Mariánského sloupu.

Následující den, 22. srpna se potom v budově Osadního výboru Žopy opět tradičně sešli příslušníci roty C, která se po invazi ukryla v lesích, aby odtud mohla operovat v případě potřeby proti sovětským vojskům. Setkání přišel pozdravit zástupce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, která navazuje na tradice 7. výsadkového pluku a veteránům poskytuje velkou podporu a zázemí pro činnost., plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Ve své zdravici ocenil činnost výsadkářů – jak v roce 1968, tak i v současnosti a přislíbil, že ze všech svých sil bude pomáhat veteránům, kterých si mimořádně váží. Setkání se zúčastnil rovněž velitel roty C, Jarda Stross, který  své „kluky“ srdečně pozdravil a přivítal. Zástupce města Holešova Karel Bartošek omluvil starostu města Rudolfa Seiferta, který je na dovolené v zahraničí a vzpomenul latinského přísloví „Slova hýbají, příklady táhnou“ - holešovští výsadkáři  byli, jsou a budou takovým skvělým příkladem pro současné i budoucí generace a stali se jednou z nejsvětlejších stránek historie Holešova. Příslušníci roty C se rovněž společně vyfotografovali a po provedeném humorném PŠM („politické školení mužstva“) strávili krásné okamžiky se společnými vzpomínkami i zábavou.

- kb -

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star