Zákaz a omezení hromadných akcí od 1. do 18. 9. 2020

Celý text mimořádného opatření včetně odůvodnění [PDF, 242 kB]

S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zákazují nebo
omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že
se


1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených
(lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý
areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup
z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi
osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,


d) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální možnou
kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní sál apod.), při
nichž nejméně 70 % účastníků sedí na sedadlech; v případě těchto akcí se zakazuje
účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních
prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a
to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech
areálu s tím, že je celý areál rozdělen nejvýše do deseti oddělených sektorů, z nichž
každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a
výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování
osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry;
v případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu)
se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že
účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě; v případě, že je některý ze
sektorů vymezen pro stání, zakazuje se jeho obsazení účastníky z více než 50 % jeho
maximální kapacity, zároveň nesmí být překročen výše uvedený maximální počet
účastníků v sektoru,


2. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to
na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,
konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:


a) děti do dvou let věku,


b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,


c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,


d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,


e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,


f) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a
osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star