Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. do 9. září 2020

Celý text mimořádného opatření včetně zdůvodnění [PDF, 244 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:


a) ve vnitřních prostorech staveb:
které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci
a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento
účel,
které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních
služeb),
které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento
účel,


b) v prostředcích veřejné dopravy.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:


a) děti do dvou let věku,


b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,


d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,


e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,


f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb,


g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,


h) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,


i) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,


j) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a
osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,


k) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,


l) pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star