Výsadkáři si připomenuli likvidaci 7. pluku zvláštního určení

Zatímco v pátek 21. srpna a v sobotu 22. srpna si příslušníci Klubu výsadkových veteránů Holešov připomenuli slavnou kapitolu působení 7. výsadkového pluku zvláštního určení , který se v době sovětské okupace tehdejšího Československa jako jediný postavil přesile sovětských okupantů, o týden později se několik příslušníků klubu sešlo u svých bývalých kasáren, nyní Vyšší a střední policejní školy, aby si připomenuli události, ke kterým došlo o rok později – v roce 1969. Tehdy vyvrcholily snahy normalizačního vedení státu a armády, směřující k likvidaci  odvážných holešovských výsadkářů, kteří byli z pohledu normalizátorů nespolehliví. 7. pluk zvláštního určení byl skoro přesně rok po srpnových událostech roku 1968 přesunut do Prostějova a zde ubytován ve zcela nevyhovujících polních, provizorních podmínkách s nedostatečnou hygienou. Po  cvičení na Slovensku byl do konce roku 1969 pluk rozpuštěn a přetvořen na prapor zvláštního určení v rámci 22. výsadkového pluku, byla mu odejmuta jeho bojová zástava.  V roce 1976 byl i tento prapor zvláštního určení v sestavě 22. výsadkového pluku  zrušen a rozpuštěn. To už zde ale nebyl nikdo z jeho velitelů, kteří byli do roku 1971 donuceni odejít z armády, nebo z ní byli dokonce vyhozeni a do roku 1989 byli stigmatizováni, sledováni a i na jejich rodinách se normalizační vedení  mstilo za jejich hrdinství a odpor proti Sovětům.

Na paměť odvelení 7. výsadkového pluku z Holešova do Prostějova, které se stalo počátkem jeho likvidace, položili zástupci vedení Klubu výsadkových veteránů Holešov 28. srpna květiny u pamětní desky 7. výsadkového pluku na vstupní budově holešovských kasáren. Aktu se kromě vedení klubu zúčastnil i bývalý holešovský výsadkář, který sem přijel až z Kanady. A i zde vzpomenuli holešovští výsadkáři na ty své kamarády a velitele, kteří již nejsou mezi námi.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star