Netradičně tradiční Dny města Holešova

Letos se všechny kulturní a společenské akce tak nějak vymykají zajetým modelům a výjimkou nebyly ani Dny města Holešova. Tato pro město důležitá událost byla přesunuta z jarních měsíců na první zářijový víkend, byla ochuzena o účast zahraničních hostů z partnerských měst a zkrácena na pouhé dva dny. I přesto bylo rozhodnuto, že Dny města proběhnou se všemi náležitostmi a bylo to dobré rozhodnutí.

První den oslav zahájil Sbor dobrovolných hasičů, který se v ranních hodinách poklonil svému patronovi sv. Floriánovi a následně pokračoval v oslavách 140. výročí založení sboru slavnostní schůzí. Mezitím se v centru města sešla velká část obyvatel našeho města, aby si vůbec poprvé prohlédla, jak se vydařila revitalizace náměstí sv. Anny a masných krámů. O přestřižení pásky se postarali představitelé i obyvatelé města Holešova. Děkan Jerzy Walczak pak tomuto krásnému místu požehnal. V nově vzniklé městské tržnici současně probíhaly zcela první trhy, které byly zaměřeny na medové produkty. Vyzkoušeli jsme si tak, jak se nám bude žít, nakupovat a odpočívat v tomto klidném zákoutí, které bude, jak doufáme, důležitým centrem města a zároveň důstojnou spojnicí mezi náměstím E. Beneše a zámkem.  

Na náměstí probíhala po celý den výstava nové i staré hasičské techniky, která vyvrcholila zajímavými ukázkami hašení. S funkční historickou stříkačkou přijeli hasiči z Prusinovic, unikátní kousky představili hasiči ze Žeranovic, ze střechy auta hasili hasiči ze Slavkova pod Hostýnem a v ukázkách samozřejmě nebyli pozadu ani naši místní hasiči. Komentáře se ujal sám starosta SDH Petr Šidlík. Ukázky se těšily velkému zájmu občanů a zvláště pak dětí, které si vodní proudy užívaly opravdu do sytosti.   

V podvečer jsme pak přistoupili ke stěžejnímu bodu programu – slavnostnímu oceňování osobností, které se letos uskutečnilo již po jedenácté. Město Holešov si velmi váží všech osobností, které se jakýmkoliv způsobem zapojují do dění ve městě, reprezentují Holešov doma i v zahraničí a dělají mu dobré jméno. Kromě jiných forem podpory chce tímto způsobem vyjádřit svůj vděk za přínos našemu městu. V rámci programu, který byl prokládán vystoupeními žáků ZUŠ F. X. Richtera, byly oceněny následující subjekty.

Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek – vznikl v roce 2008 z podnětu bývalých příslušníků významného 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který působil v Holešově v letech 1960 až 1969. Klub výrazně přispívá k udržování povědomí o válečných událostech i o poválečném dění v Československu. Každoročně zajišťuje čestnou stráž u přibližně 50 pietních akcí, vedle Holešova např. na Ploštině, Vařákových pasekách, v Kroměříži, Prlově či Vsetíně. Pořádá také střelecké soutěže a další prospěšné akce pro mladé i dospělé.

Pan Arnošt Pospíšil – pochází ze starobylého mlynářského rodu a většinu svého profesního života zasvětil mlynářství. Z této profese pak pramení jeho bohatá publikační činnost zaměřená na historii mlynářství a mlýnů v našem regionu, kupříkladu úspěšný titul z edice Knihovničky Holešovska „Vodní mlýny při toku řeky Rusavy“. V současnosti je velice aktivním členem Vlastivědného kroužku Holešov, přednáší, a to nejen o mlýnech a mlynářství, ale také např. o historickém osídlení našeho regionu a organizuje oblíbené poznávací vycházky po okolí města Holešova.

Pan Alois Reimer – alias bratr Rolf působil jako vůdce oddílu skautů v letech 1968 až 1970. Po oficiálním zákazu skautingu v roce 1970 založil turistický oddíl mládeže a v letech 1984 až 1990 v něm působil jako vedoucí. V roce 1990 se pak zasadil o obnovení skautského hnutí v Holešově, nejdříve jako vedoucí oddílu a od roku 1991 jako vůdce celého holešovského střediska. V této funkci setrval do roku 2011. Bratr Rolf ovlivnil několik stovek mladých lidí, kteří díky němu v sobě nosí skautský odkaz.

Pan Jiří Kaňa – působí jako jednatel společnosti EL-ENG s. r. o. Firma zajišťuje celkovou rekonstrukci areálu Starého pivovaru v Masarykově ulici v Holešově. Investor zrekonstruoval také pro jeho záměry nepotřebný pivovarský komín, a tak zachránil jednu z nejvýraznějších dominant města Holešova, která je rovněž hnízdištěm čápů. Investor zajistil vlastním nákladem nejen tuto rekonstrukci a stabilizaci rozpadajícího se komína, ale rovněž vytvořil rošt pro čapí hnízdo a jeho navrácení na původní místo. V roce 2019 se čápi vrátili na komín.

Mažoretky Lentilky Holešov – získaly v říjnu roku 2019 v Itálii titul Mistr Evropy.

Jednalo se o 23. ročník Mistrovství Evropy mažoretek pořádané nejstarší a největší evropskou asociací NBTA Europe. Mistrovství se zúčastnilo 15 evropských zemí a česká výprava čítala 120 soutěžících. Lentilky získaly od všech porotců za svůj skvělý výkon 1. místo a s velkým bodovým odstupem za sebou nechaly soupeřky z Chorvatska, Itálie, Anglie a Bulharska. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má trenérka Jolana Saibertová.

Aneta Lochmanová – je odchovankyně amatérského klubu Holešovských Pokalíšků. V roce 2019 obsadila v rámci Českého poháru mládeže a žen v silniční cyklistice celkové druhé místo mezi juniorkami. Na vítězku jí chybělo pouhých 9 bodů. Ze sedmnácti závodů získala Aneta pět prvních míst a tři třetí místa. Vítězství si připsala v Jablonci nad Nisou, Plzni, Bílovci, Novém Jičíně a Ostravě. Třetí místa pak také v Plzni, Ostravě a Jablonci nad Nisou. Jezdí v barvách MG Bike Team Přerov.

Paní Petra Pospíšilová – byla v roce 2019 vyhlášena nejlepší sportovkyní naturální kulturistiky. V italském Rimini ve světové soutěži Univers obsadila v kategorii Fitness model třetí místo a získala tak titul druhé vicemistryně Univers 2019. Na mezinárodním mistrovství České republiky získala stříbrnou medaili v kategorii Fitness model a bronz v kategorii Sport model. V říjnu roku 2019 na Mistrovství Evropy v naturální kulturistice získala v kategoriích Fitness model a Sport model titul Mistr Evropy.

Paní Irena Smrčková – je již mnoho let starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. Je známá svou obětavostí, aktivitou a nadšením pro činnost a rozvoj jednoty. Zajišťovala víceletou náročnou rekonstrukci holešovské sokolovny, je také významnou organizátorkou sportovních, společenských a osvětových aktivit. Sokol Holešov rozvíjí tělovýchovnou činnost pro všechny věkové kategorie, tedy od malých dětí až po seniory. V letošním roce slaví navíc Tělocvičná jednota Sokol Holešov 140. výročí od svého vzniku.

David Kolář – získal 15. června 2019 v Rotavě na Mistrovství České republiky ve vzpírání starších žáků druhé místo. Jednalo se o hmotnostní kategorii 55 až 61 kilogramů. V trhu zvedl 64 kilogramů a v nadhozu pak 77 kilogramů. Svými výsledky se také výrazně podílel na zisku třetího místa družstva starších žáků Tělovýchovné jednoty Holešov v celostátním finále ligy starších žáků, které proběhlo 30. listopadu 2019 v Horní Suché. V trhu tentokrát zvedl 67 kilogramů a v nadhozu pak rovných 80 kilogramů.

Paní Marie Loučková – se narodila v roce 1935 v Tlumačově. Celý svůj život zasvětila učitelství a náboženství. V roce 1976 se přestěhovala do Holešova. Vyučovala matematiku a fyziku a po legalizaci předmětu i náboženství ve 3. Základní škole Holešov. Vzdělala a vychovala generace holešovských dětí nejen v matematice a fyzice, ale také v oblasti náboženské, etické a občanské. Velmi aktivně se účastní života Římskokatolické farnosti Holešov. Je iniciátorkou a organizátorkou mnoha veřejných akcí.

Osobností města za rok 2019 se stal pan PaedDr. Zdeněk Janalík – vystudoval gymnázium v Holešově a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po návratu ze studií začal pracovat pro naše město, a to na poli školském, politickém i sportovním. Roku 1992 se stal ředitelem Gymnázia Ladislava Jaroše a pod jeho vedením škola začala dosahovat řady významných úspěchů. Od roku 1994 se začal angažovat v komunální politice, stal se členem zastupitelstva města, v roce 2004 senátorem Parlamentu České republiky a roku 2006 starostou města. I ve funkci starosty za sebou nechal nesmazatelnou stopu v podobě nádherně zrekonstruovaného holešovského zámku a dalšího rozvoje města. V neposlední řadě byl aktivním sportovcem, velké zásluhy má hlavně o rozvoj fotbalu a tenisu v našem městě. Za tuto celoživotní neúnavnou práci pro rozvoj města a ke svému významnému životnímu jubileu mu ocenění Osobnost města Holešova právem náleží.

Více než sladkou třešničkou na dortu byl koncert kapely The People, která nejznámějšími českými i zahraničními hity roztančila zámeckou zahradu a udělala tak velmi příjemnou tečku za vydařeným dnem.  

Ačkoliv jsme se snažili všemi možnými způsoby najít mokrou variantu nedělního programu, bohužel se nám to nepodařilo. Vzhledem ke špatné prognóze počasí a nevyhovujícímu stavu zámecké zahrady a podmáčenému terénu nejde v současné době o ideální podmínky pro pořádání tak velkého koncertu. Velmi se tedy omlouváme těm, kteří se na akci chystali a těšili se na ni, ale bohužel bylo rozhodnuto, že se NĚDĚLNÍ PROGRAM DNŮ MĚSTA RUŠÍ. Pokusíme se najít vhodný náhradní termín, momentálně jej ale neznáme. Proto vracíme vstupné v plné výši.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star