Další Den evropského dědictví v Holešově

I v Holešově už několik let dodržujeme tradici Dnů evropského dědictví. Vlastivědný kroužek Holešov ve spolupráci s Městskou knihovnou a městskou památkovou péčí organizuje zářijové vycházky po zajímavých historických památkách a pamětihodnostech, které nejsou běžně přístupné. Tak jsme v uplynulých letech navštívili zajímavosti holešovského podzemí, holešovské věže a v loňském roce mohli zájemci spatřit stříbrný hejtmanský meč hraběte Jana z Rottalu, několik zajímavých zbraní z městského muzea včetně osobního kordu hraběte Fantiška Antonína z Rottalu a podzemí pod mostem, vedoucím do zámku – zejména raně barokní dvojobloukový most, který je zde uchován.

V letošním roce nás napadlo umožnit rovněž unikátní prohlídku. Protože město Holešov nabízí k prodeji dům č.p. 38 (bývalou hračkárnu a předtím prodejnu nábytku a Občanskou záložnu) na náměstí Dr.E.Beneše, který je kulturní památkou České republiky a je nyní vyklizen, uskutečnili jsme v neděli 13. září tři prohlídky tohoto domu – v podobě jakési spirály, která vedla od středověkých sklepů přes barokní přízemí až po secesní první patro a půdu.

Ještě před domem se zájemci o holešovskou historii dozvěděli  zajímavosti z urbanistického vývoje města Holešova, které v raném středověku tvořil pouze trojúhelník tržiště kolem kostela na křižovatce cest z Přerova, Kroměříže a Fryštáku. Až ve vrcholném středověku se náměstí rozšířilo o severní, „spodní“ část. I uliční čáry jednotlivých řad domů se měnily, jak byly k domům přistavována podloubí, která byla později zabudovávána do domů (na západní a východní straně náměstí, jak o tom svědčí „odskoky“ v uličních čárách), nebo naopak bourána (na východní straně náměstí). Pod domy si měšťané postupně budovali složité komplexy sklepů, které jim umožňovaly přežít – sklepy byly pro tehdejší lidi velmi významné, protože si v nich jejich majitelé, kteří byli zemědělci, uskladňovali úrodu a další potraviny – v době, kdy neexistovaly ledničky a mrazáky by samozřejmě bez uskladnění potravin ve sklepech lidé nepřežili. Rovněž padlo několik slov o historii domu samého – první písemná zmínka o domu je z roku 1628, kdy dům patřil Anně Svobodce. Na přelomu 17. a18. století dům vlastnil rod Maňků – Jan Ludvík Maňka byl zvolen holešovským purkmistrem. V roce 1874 dům koupila holešovská Občanská záložna, která do té doby sídlila na Novém světě (současná restaurace Tacl).Tento peněžní ústav  zde sídlil až do konce čtyřicátých let 20. století a dům několikrát opravil.

Následovala prohlídka složitého podzemí domu č.p. 38 – jak nejstaršího, gotického sklepa, tak rozsáhlého, výstavného barokního sklepení, jehož vchod je opatřen krásným pískovcovým portálem. Dendrochronologická analýza zbytků dřev ve sklepě určila jako dobu smýcení jednoho trámku rok 1463, což datuje toto sklepení jako zcela nejstarší místnost, která se nachází v Holešově. V přízemí jsme si prohlédli krásně klenuté barokní podloubí, začleněné do hmoty domu, za ním se rozkládající mázhaus – hlavní obchodní a společenský prostor domu a rovněž bývalý průjezd domem, zaklenutý velmi hodnotnou křížovou klenbou. Po původně barokním schodišti jsme se dostali do prvního patra, ve kterém jsou umístěny krásně, autenticky dochované byty z přelomu 19. a 20. století. Z této doby se dochovaly nejen vysoké stropy, zdobená dlažba, truhlářské prvky, ale i systém v té době oblíbených světlíků, které využívaly denní světlo k osvětlování vnitřních partií domu, kde nemohla být proražena okna. A prohlídku jsme zakončili na půdě, jejíž trámy jsou dendrochronologicky datovány do let 1880 – 1881.

Všechny tři skupiny byly plně obsazené (počet návštěvníků se musel regulovat, protože zejména ve sklepě je málo místa a větší počet lidí by se tam nevešel) a snad byla většina z nich spokojena, protože až si nový majitel tento dům koupí, nebude už možné si ho prohlédnout. Tak nashledanou na Dnech evropského dědictví v příštím roce!

Poděkování patří vedoucí Městské knihovny Bc. Železné  za obětavé organizování všech tří prohlídek a kurátorce městského muzea Mgr. Holubové, která ve spolupráci s Mgr. Machálkem připravila zajímavou výstavku historických fotografií a vyobrazení domu č.p. 38.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star