Pravidla pro akce od 18. do 23. září 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 371 kB]

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se


1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala
nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.)


i) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím, že
1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních
prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
2. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např.
herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí být účinkující osoby
od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např.
plexisklo), a
3. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,


ii) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že
1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních
prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
2. kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob
a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 %
s tím, že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru
tak, aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci akce sedí jen
v každé druhé řadě sedadel,
3. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami
(např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének
(např. plexisklo), a
4. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,


d) na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní
hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.)
s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím, že


i) prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou
kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo
jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak,
aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,


ii) kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob
a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s tím,
že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak,
aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci akce sedí jen v každé
druhé řadě sedadel,


iii)sektor vymezený pro stání lze zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity,


iv) musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami
(např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby
od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének
(např. plexisklo), a


v) odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,


2. zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných
akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě
hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat
jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star