Pravidla pro venkovní akce od 21. 9. do 8. 10. 2020

Celý text nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje [PDF, 1,2 MB]

S účinností ode dne 21. září 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž, spočívající v:

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech, tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,


b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,


d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,


e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star