Pravidla pro akce od 24. 9. do 7. 10. 2020

Celý text mimořádného opatření včetně odůvodnění [PDF, 380 kB]

S účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. do 7. října 2020 od 23:59 hod. se zákazují
nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy
tak, že se


1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb; do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci
hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků; tento zákaz se nevztahuje:


a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,


b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,


c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala
nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.)
s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím, že
i) vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou
kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo
jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
ii) musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např.
herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí být účinkující osoby
od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např.
plexisklo), a
iii)odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
iv) celková účast nepřesáhne 1 000 osob ve stejný čas; do tohoto počtu se
nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li
oddělené od účastníků,


d) na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní
hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.)
s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím, že
i) prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou
kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo
jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak,
aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
ii) kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob
a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s tím,
že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak,
aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci akce sedí jen v každé
druhé řadě sedadel,
iii)musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami
(např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby
od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének
(např. plexisklo), a
iv) odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
v) celková účast nepřesáhne 2 000 osob ve stejný čas; do tohoto počtu se
nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li
oddělené od účastníků,


2. zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou akcí podle písm. a) a b), výstav, trhů,
veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení, na kterém se
převážně zdržuje; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné
akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky
akce,


3. omezují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají
převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb, tak, že jejich účasníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných
účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném
místě k sezení.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star