Památník smíření symbolizuje mnohem víc, než by se mohlo zdát

V Holešově byla v neděli zakončena rozsáhlá revitalizace náměstí sv. Anny slavnostním odhalením Památníku smíření. Krásné originální umělecké dílo pro město Holešov zhotovil akademický sochař Ondřej Oliva. Strom symbolizující smíření tří náboženství byl instalován na patřičné místo, ke kostelu sv. Anny, kde se právě tato náboženství setkávala.

Dle slov starosty města Rudolfa Seiferta je ale možné tuto symboliku uplatňovat v každé době, je třeba o této myšlence uvažovat a uvědomovat si, co vše k samotnému smíření vede. „Památník by se mohl jmenovat také Památník demokracie, tolerance nebo pochopení. Bez toho všeho bychom totiž ke smíření nikdy nedospěli,“ doplnil starosta města. Po proslovu se všichni povolaní ujali slavnostního odhalení památníku a následně zazněla státní hymna. Spolu se starostou města a autorem sochy odhaloval památník také pater Pavel Ambros, který také dopoledne sloužil mši svatou k ukončení roku sv. Jana Sarkandra, holešovský děkan Jerzy Walczak a Milan Svoboda, správce sboru Jednoty bratrské Holešov. Ke slovu se dostal také Ondřej Oliva, který vysvětlil, jak se zadaným úkolem pracoval a jakým způsobem se rozhodl toto zadání splnit. Zmínil například jablko, jež důvtipně doplňuje celkový umělecký dojem. Má být upomínkou toho, že ačkoliv můžeme kráčet s hlavou v oblacích, měli bychom se myšlenkami vždy vrátit zpátky na zem. Milan Svoboda pak krátce promluvil k historii spolužití v Holešově i k současné situaci. Následovalo požehnání a několik slov od děkana Jerzyho Walczaka.

Každý si může vyložit symboliku tohoto Památníku po svém, důležitá je ušlechtilá myšlenka a vědomí toho, že smířit se člověk musí nejdříve sám se sebou, být tolerantní a respektovat své okolí.

Program byl posléze zakončen divadelním představením o sv. Janu Sarkandrovi, které nastudovalo farní divadelní uskupení.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star