Nebývalé množství srážek způsobilo problémy na mnoha místech

Neustávající déšť způsobil na mnoha místech v Holešově i okolí nemalé problémy v podobě vzniku lagun na polích, zaplavených sklepů a rozvodněných řek. „Nejedná se ani tak o tok Rusavy, který má stále ještě díky svému hlubokému korytu rezervy, ale problémem je stékání vody z polí a malých vodních toků (Rymický potok, Roštěnský potok, Žopka apod.). Město Holešov situaci monitoruje a snaží se ve spolupráci s Jednotkou dobrovolných hasičů SDH Holešov, s hasiči okolních obcí, s Technickými službami i dalšími institucemi situaci řešit,“ uvádí k situaci starosta města Holešov Rudolf Seifert. JSDH Holešov dnes vyjížděla k zásahu do Jankovic, kde vznikla laguna na komunikaci. Následně byli povoláni do ulice Plajnerova, kde se taktéž vytvořila laguna, a hrozilo vyplavení rodinného domu. Díky včasnému zásahu a odčerpání vody z laguny k vytopení naštěstí nedošlo. Jednotka i nadále monitoruje stavy vodních toků, aktuálně se ale situace uklidňuje.

„Vody je v tocích a na polích nebývale mnoho a půda již není schopná vsakování. Proto nyní nezbývá než počkat, až voda odteče. Opět se ukazují problematická místa, ze kterých je třeba si vzít ponaučení a žádat důrazně a znovu po správcích toků opravu. Je třeba, aby všechny instituce a správci dbali na dlouhodobou a systematickou údržbu toků, čištění vpustí a odtoků i údržbu polních cest, alejí a koridorů. Podobně jako zemědělci dodržovali dohody ohledně výsadby plodin v problematických místech,“ doplňuje starosta a uvádí, jaké investice se v této oblasti připravují. Jedná se o práce na vyčištění části potoka v Tučapech (investice je již připravena), dokončuje se řízení pro některé investice v oblasti protierozních opatření (Tučapy a okolí), oprava mlýnského náhonu, který přivádí vodu do zámeckých rybníků, nebo vybudování mokřadu pod Želkovem. „Jedná se ale o velmi významné a nemalé investice, jejichž realizace bude závislá i na možnostech dotací,“ dodává starosta.

Dle oficiálního měření meteorologické stanice Holešov napadlo od 10. 10. do 14. 10. ráno 68,3 mm srážek. Za celý dnešní den potom 9,7 mm srážek. „Roční úhrn srážek je přibližně 600 mm srážek, napršela tedy desetina ročního úhrnu, což je opravdu dost vody,“ vysvětluje Petr Podvala.

Dle předpovědi bude proměnlivé počasí panovat i v dalších dnech, situace už by ale neměla být až tak dramatická.

„V této souvislosti si dovolím poděkovat hasičským jednotkám a sborům, městské policii  a všem ochotným lidem, kteří se snaží vyřešit či zmírnit současné problémy s dešťovými srážkami,“ uzavírá starosta Rudolf Seifert.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star