Slepá místa

Město Holešov je zaregistrováno v soutěži "Slepá místa", která  pomáhá vyřešit problematická či riziková místa, která nejsou pod dohledem a často čelí vandalům, neposlušným řidičům, rozvodněnému říčnímu toku a jiným bezpečnostním hrozbám. Ke zlepšení bezpečnosti obce je možné využít digitalizaci a problém tak efektivně a chytře vyřešit. Rádi bychom uspěli a získali kamerový systém pro ulici Bořenovská.

V ulici Bořenovská v Holešově žije okolo 50 převážně romských obyvatel. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu za městem. Hlavním cílem projektu je udržet pořádek v ulici, v níž dlouhodobě bojujeme se zvýšenými náklady na ostrahu, úklid a v neposlední řadě řešíme konflikty, které mají negativní dopad na sociální soudržnost obyvatel města. Instalace kamerových bodů městského kamerového a dohledového systému by měla pro město a jeho obyvatele pozitivní dopad a výrazně by ulehčila práci strážníkům Městské policie Holešov, kteří v současné době provádí v této lokalitě fyzický preventivní dohled. Kamerový systém nebyl doposud potřebný. Od přelomu roku 2019–2020 však došlo k nárůstu počtu obyvatel této lokality, protože v blízkosti byla vybudována ubytovna, kterou obývají sociálně slabší občané. To vše vede k nárůstu protiprávních činností, nepořádku v lokalitě a dalším negativním jednáním.

Hlasování sice nemá přímý vliv na rozhodnutí o vítězi (to podléhá odbornému posouzení poroty), nicméně v případě, že slepé místo v našem městě nevyhraje, bude hlasování sloužit jako zpětná vazba občanů směrem k zastupitelům. Jako občané získáváte jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor, město zase zpětnou vazbu, kterou ocení při výběru místa kamerového dohledu. Pro projekt je možné hlasovat prostřednictvím webu:

https://www.slepamista.cz/projekt/socialne-vyloucena-lokalita-holesov/

Děkujeme předem za součinnost.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star