Usnesení vlády - prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 2047 kB]

Vláda


I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne
30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30
dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020
č. 1326;


II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni
přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;


III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy


Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star