Motoristé již mohou registrovat vozidlo na kterémkoli úřadě

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, účinná od 1. června letošního roku, usnadní vlastníkům a provozovatelům vozidel kontakt s úřady.
Při změně vlastníka vozidla bude možné tento zápis, stejně jako většinu dalších úkonů
v registru vozidel, provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Od tohoto data tedy není přepis vozidla vázán na trvalý pobyt stávajícího provozovatele (vlastníka).
Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bude možné nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost
o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného zařízení či přípojného vozidla.
V případě umístění vozidla do depozitu je však možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž žadatel odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě, kde byla žádost podána. Novela řeší také nové povinnosti firem, které nabízejí nelegální technické úpravy vozidel či přísnější kontrolu přítomnosti vozidla na stanicích měření emisí.   
Holešovský úřad může klient navštívit nejen v průběhu úředních hodin, ale zarezervovat si termín jednání na webových stránkách města Holešova v sekci „rezervace registru vozidel“  nebo sjednat dle individuálních potřeb a možností telefonicky. Na stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz) bude možné dohledat jednoduchou mapu zobrazující všechny úřady obcí s rozšířenou působností v České republice, jejich adresy, úřední hodiny a kontakty.  
Mgr. Renata Junáková, vedoucí Odboru dopravního a správního

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star