Pravidla pro orgány veřejné moci od 23. 11. do 12. 12. 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 213 kB]

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020
do 23:59 hod.


ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:


1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně
nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:


a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímto krizovým opatřením,


b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická
komunikace,


c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,


d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu,


2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném
dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným
způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních
hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy


a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto
krizovým opatřením,


b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně
omezilo práva klientů/veřejnosti,


c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,


3. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců
orgánu, práce na dálku).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star