Fond kultury, sportu a vzdělávání 2016

Žádosti

  • Žádost jednotná pro všechny dotace (žádost PDF, žádost DOC)

Ke každému druhu dotace je tzv. dodatek k žádosti

  • Dotace "Akce milion" (dodatek žádosti PDF, dodatek žádosti XLS)
  • Dotace mimořádná (dodatek PDF, dodatek žádosti DOC)
  • Dotace na nájem tělocvičen (dodatek žádosti PDF, dodatek žádosti DOC)
  • Dotace na mládežnická družstva (dodatek žádosti PDF, dodatek žádosti DOC)

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu
  • Čestné prohlášení (vzor DOC)

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s výjimkou mimořádných dotací 11.2. až 29.2.2016, u mimořádných dotací je to 1.3. až 30.11.2016. U dotace na nájem tělocvičen je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé.

Poskytnuté dotace

Dotace poskytnuté v roce 2016 v rámci Akce milion [PDF, 134 kB].

Přehled poskytnutých dotací v roce 2016 v rámci celého Fondu kultury, sportu a vzdělávání [PDF, 253 kB].

Rada města Holešova udělila také pro rok 2016 souhlas s užitím znaku města pro všechny subjekty, které obdržely či ještě letos obdrží dotaci z fondu.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star