První opravdu vánoční zážitek

Ve čtvrtek 17. prosince si od 19,30 hodin budou moci fandové krásné vánoční hudby na Facebooku a You Tube Czech Ensemble Baroque poslechnout a podívat se na provedení hudby, která k vánocům opravdu patří. V Holešově známý a oblíbený Czech Ensemble Baroque dirigenta Romana Válka spolu s vlastním pěveckým sborem a sólisty se v této, pro kulturu nešťastné době, rozhodl pro skvělý počin – uvést před vánočními svátky v rámci cyklu Bacha na Mozarta pomocí internetu hudbu, která je přímo kvintescencí vánoc. V první části koncertu zazní devět drobných skladeb – vánočních písní barokního skladatele rytíře Adama Václava Michny z Otradovic (1600 – 1676). Jeho Vánoční noc, známější pod prvními slovy Chtíc aby spal, je jednou z nejznámějších a nejdojemnějších českých koled. A celá jeho písňová tvorba je skutečně rozkošná a tvoří vlastně základ našeho pojetí českých a moravských vánoc.


Druhá část koncertu bude asi pro dost posluchačů a diváků naprosto objevná. Na Slovensku známá unikátní a nádherná vánoční – pastorální mše F-dur, zvaná podle sborníku, ve kterém vyšla, Harmonia Pastoralis, je dílo, které je naprosto strhující a jedinečné. Původně byla připisována Edmundu Paschovi, správně a původně asi Páskovi, františkánskému mnichu, který se narodil v roce 1714 v nedaleké Kroměříži. Celý život působil jako kazatel na Slovensku, kde v roce 1772 v Žilině zemřel. Kromě svého kněžského působení byl varhaníkem, hudebním skladatelem a zpěvákem. Jako všichni františkáni působil i Pascha mezi prostými lidmi. V poslední době se hudební vědci přiklánějí spíš k tomu, že tuto vánoční mši složil Paschův současník a řádový bratr, rovněž františkánský mnich, Jozef Juraj Zrunek (1736 – 1789). A Řád svatého Františka, jak vědí třeba čtenáři slavného Jména růže od Umberta Eca, využíval na rozdíl od ostatních zábavné formy šíření Evangelia, smích, hudbu, sarkasmus. A přesně taková je i vánoční mše F-dur. Jedná se o typickou pastorální mši, hranou a zpívanou při vánočních bohoslužbách a pojednávající o příchodu pastýřů do Betléma a jejich klanění Ježíškovi. Slovenský text se kombinuje s latinskými částmi (musíme si uvědomit, že v 18. století, kdy mše vznikala, se bohoslužby sloužily výhradně latinsky). Kromě varhan jsou použity jak klasické, tak lidové hudební nástroje, zejména fujary (pastýřské trouby). Ve mši je spousta slovenských lidových hudebních motivů a hudebních i textových žertů – až rošťácká je třeba jedna liturgická část, zpívaná Bééé – Bééé – Bénedictus. Tato vánoční mše pro své kouzlo, neopakovatelnou originalitu a zemitou sílu nemá obdoby ani v jedné ze známých vánočních mší, jak uvádí řada hudebních historiků. Mše je samozřejmě melodická, zpěvná a jednoduchá, ale to jsou všechny vánoční a pastorální mše a pastorely, které měly radostně oslavovat vánoční poselství. Jestli v českém prostředí je ikonická Rybova Česká mše vánoční, z obdobných principů vychází a ještě dál zachází právě slovenská Paschova/Zrunkova Vánoční mše F-Dur Harmonia Pastoralis.


Opravdu rozkošné vánoční skladby v provedení Válkova Czech Ensemble Baroque budou zárukou nejen skvělého hudebního zážitku, ale také skvělé a radostné zábavy. Takže na slyšenou ve čtvrtek 17. prosince v 19,30 hodin!


Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star