Skromné hrdinství

Naše doba nepřeje ničemu výjimečnému, lidé žijí konzumní životy a o to víc nám chybí hrdinství a obětování se pro druhé, po kterém – často marně – voláme. Ale často si ani  neuvědomujeme, že hrdinové žijí mezi námi, že známe a potkáváme ty, kteří se třeba i celý svůj život obětují pro druhé. Současná těžká doba, kdy nejen celý náš národ, ale vlastně celé lidstvo strádá nebezpečnou pandemií koronaviru zjistila, že hrdinové jsou zdravotníci a ti, co v „první linii“ obětují svůj čas a často zdraví při pomoci nakaženým. Ale bez ohledu na současné covidové strázně působí i další hrdinové, jejichž hrdinství a sebeobětování si v těchto dnech, kdy se lidské zdraví stává vzácnou devizou, můžeme uvědomit o to více. Jsou to dobrovolní dárci krve, kteří roky a desetiletí tím nejvzácnějším co mají – vlastní krví – zachraňují zdraví a životy mnoha lidem, které nikdy nepoznají. A tuto svou absolutně nejzáslužnější činnost dělají zcela nezištně, bez jakéhokoliv nároku na odměnu.

 

Vedení města Holešova, vědomo si obrovského závazku, který má naše společnost vůči dobrovolným dárcům krve, se každý rok v předvánočním čase setkává s těmi dárci, kteří dosáhli padesáti (zcela neuvěřitelné číslo!!!!!!) dobrovolných odběrů. Také letos, 16. prosince, přijali starosta města Holešova Rudolf Seifert a místostarosta Milan Roubalík pětici skvělých hrdinů.  "Pamětního list" v deskách a skromný věcný dar za padesát bezpříspěvkových odběrů krve obdržela  Anna Dědičová, bytem Holešov, Zdeněk Dovrtěl, bytem Žopy, František Darebník, bytem Všetuly, a Libor Machát, bytem Všetuly. Pátým byl pan  Alois Valenta, který svou krev poskytl více než sto dvacet jedna krát a protože dosáhl maximálního věku, kdy lze krev darovat, tak s dárcovstvím nerad končí.  

 

Před těmito lidmi, skutečnými OBČANY našeho města, skromnými, ale o to většími hrdiny se nelze než hluboce poklonit. Děkujeme a víme, že náš vděk nelze vyjádřit ani slovy, ani dary.

Karel Barotšek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star