Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2020

Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější osobnosti města, a to na základě návrhů, které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit velmi pestrými kulturními, sportovními, spolkovými i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto formou podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou pro město převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte.

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo právnická osoba. Nominaci na předepsaném formuláři je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz. V letošním roce bude probíhat příjem návrhů do 1. března 2021. Nominační formulář si můžete stáhnout na stránkách města Holešova v sekci Město (https://www.holesov.cz/osobnosti-mesta-holesova) nebo si jej vyzvednout osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

Nominovat můžete osobnosti v následujících kategoriích:

Osobnost města Holešova
Osobnost v oblasti kultury
Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
Sportovní naděje (do 15 let)
Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
Kolektiv působící v oblasti sportu
Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík , JUDr. Jarmila Pokorná, Milan Šrámek, Jan Flora a PaedDr. Zdeněk Janalík.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu…).

 

Mgr. Ilona Augusti

odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star