Tři králové dorazí on-line, je možné ale přispět také přímo do kasičky

Tisková zpráva ze dne 8. 1. 2021

 

Holešov – Letošní, v pořadí již 22. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou české republiky, je stejně jako většina společenských událostí ovlivněn koronavirovou epidemií. Tentokrát tedy probíhá nekontaktní formou, a proto k našim dveřím nemohou dorazit koledníci, jak jsme byli zvyklí. Sbírka se přesunula do on-line prostoru, potrvá až do 24. 1. 2021. Bankovním převodem je možné přispívat přímo na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Holešov: 77707006 nebo Dárcovskou DMS – DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777. 

Přispět hotovostí do zapečetěných pokladniček je však také možné, a to hned na několika místech v Holešově i v osadních výborech. Časové možnosti vkladu finanční hotovosti se liší dle otevírací a provozní doby jednotlivých míst. V obci Dobrotice pak bude sbírka probíhat až od pondělí 11. 1. 2021.

Seznam zapečetěných pokladniček ve městě Holešově a místních částech:

 • Charita Holešov (Tovární 1407)
 • Charitní pečovatelská služba (Novosady 1597)
 • Městský úřad Holešov (Masarykova 628)
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově (ŘK farnost Holešov)
 • Městská policie Holešov
 • Městská knihovna Holešov (výdejní okénko)
 • Lékárna Dr. Max (Palackého 545/3)
 • Lékárna Atakama (Sušilova 1505)
 • Lékárna Pod Věží (nám. Dr. E. Beneše 41/11)
 • Lékárna Medica (Palackého 972/23)
 • Městské kulturní středisko Holešov
 • Květinářství Ivona (nám. Dr. E. Beneše 55/8)
 • Teta Drogerie (nám. Dr. E. Beneše 56/10)
 • Květina Kamélie (nám. Dr. E. Beneše 61/20)
 • OD Morava (nám Dr. E. Beneše 7)
 • Drogerie Janalík (nám. Dr. E. Beneše 26)
 • Tabák Alexy (nám. Dr. E. Beneše 42/9)
 • Pekařství Svoboda Březík (nám. Dr. E. Beneše 42/9)
 • Tesco Holešov (Palackého 520)
 • Všetuly – spolek Všetuláci sobě (MVDr. Zbyněk Miklík, R. Seifert)
 • Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
 • Střední škola nábytkářská a obchodní (Bystřice pod Hostýnem)
 • Osadní výbor Dobrotice
 • Osadní výbor Količín
 • Osadní výbor Tučapy
 • Osadní výbor Žopy
 • Obce Mikroregionu Holešovsko

 

Opravdové zakončení křesťanských Vánoc připadá právě na 6. ledna. Typický je pro tento den zpěv koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám…, kdy jdou Tři králové symbolicky požehnat našemu domu. Na důkaz jejich návštěvy nám nad vchodovými dveřmi zanechají svoji značku (K † M † B † a příslušný rok). Písmena C † M † B † , u nás pak obvykle K † M † B †. Nejsou to ale počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

Svátek Tří králů je také svátkem zjevení Páně. Dá se to vysvětlovat i tak, že v tento den se Bůh zjevil jako člověk i pohanům.

Vybrané peníze budou stejně jako v minulých letech sloužit pro charitativní účely v našem regionu. Tento projekt si v České republice vybudoval již pevnou tradici a my jsme rádi, že alespoň takovou omezenou formou může proběhnout i letos. I když nám bude chybět osobní šíření radosti, o které se koledníci vždy postarali, má tato varianta sbírky opravdový smysl.

„Město Holešov děkuje všem partnerům a spolupracovníkům, kteří se do sbírky zapojili a jsou ochotni v dnešní nelehké době převzít odpovědnost za spoluorganizování sbírky. Jedná se o velmi vstřícný a podnětný krok, který napomůže nejen k získání finančních prostředků pro naše potřebné spoluobčany, ale také podporuje smysl této významné benefiční, humanitární a také symbolické akce. Děkujeme velmi všem za spolupráci, účast a podporu!“, doplňuje starosta města Rudolf Seifert.

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou do Tříkrálové sbírky přispějí.

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star