Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2020

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2020 provedl 132 kontrol a 24 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje a v oblasti cenové kontroly.

Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Kontrolní činnost v roce 2020 byla silně ovlivněna epidemickým rozšířením nemoci Covid19 a následným vyhlášením nouzového stavu spojeného s opatřením vlády České republiky, které zasáhly do chodu živnostenského úřadu.

Při kontrolách bylo zjištěno 30 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 12 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 17.100,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 13 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    132
z toho     

ochrana spotřebitele    25
prodej lihovin, tabákových výrobků     2
kontrola na základě podnětu     3
stánkový prodej    9
kontrola zahraničních osob    2

Počet kontrolních porušení    30
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    3
počet blokových pokut    12
výše blokových pokut    17.100,- Kč
počet pokut uložených v přestupkovém řízení    6
výše pokut uložených v přestupkovém řízení     15.000,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    13
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    0

Počet předepsaných nákladů řízení    11
Výše předepsaných nákladů řízení    11.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    0

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star