Pravidla pro orgány veřejné moci od 15. do 28. února 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 213 kB]

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:


1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy
a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu,
který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců,
zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),


2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“)
na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách,
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická
komunikace,
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu,


3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu
veřejné moci nebo správního orgánu,


4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců
orgánu, práce na dálku).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star