Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021

Žádost

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, to ve formátu PDF a Word (lze si vybrat dle softwarových možností žadatele)

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (lze nahradit prohlášením v žádosti, že nedošlo ke změně statutárního zástupce)
  • Čestné prohlášení (DOC, 26 kB)

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s výjimkou mimořádných finančních dotací do 1.3.2021, u mimořádných dotací je to 1.3. až 30.11.2021. U dotace na nájem tělocvičen je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé.

Poskytnuté dotace

Dotace poskytnuté roce 2021 v rámci Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí najdete v následující tabulce [PDF, 161 kB].

Rada města Holešova udělila pro rok 2021 souhlas s užitím znaku města pro všechny subjekty, které obdržely dotaci z fondu, za účelem propagace města Holešova.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star