Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město

V letošním roce si připomínáme výročí 400 let od narození významného židovského učence Šabtaje ben Meira ha-Kohena, zvaného Šach. V Holešově se sice nenarodil, ale působil zde posledních pět let svého života a napsal zde také některé ze svých knih. V Holešově také zemřel a je zde i pochován. Jeho hrob je dodnes poutním místem židů z celého světa, kteří přijíždějí z dalekých zemí, aby se u jeho hrobu pomodlili, a aby se poklonili učenci, který svou erudovaností učí celé desítky generací až do dnešních dnů. 

Toto výročí a skutečnost, že má Holešov opravdu hlubokou souvislost s židovstvím vnukla pracovníkům Městského úřadu a Městského kulturního střediska Holešov myšlenku uspořádat výstavu, která by umožnila nahlédnout široké veřejnosti nejen do historie židovského osídlení města, ale také k bližšímu poznání samotné osobnosti rabína Šacha. Výstava je potom doplněna například židovskými pověstmi, informacemi o holešovských židovských památkách, o literárním díle rabína Šacha nebo zmínkami o dalších významných holešovských Židech.

Výstava je navíc obohacena o prezentaci prací žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, kteří se taktéž nechali inspirovat židovským tématem a osobností rabína Šacha. Na deseti panelech, které jsou umístěny v ulicích našeho města, je tedy možné nejen získat mnoho nových a zajímavých informací, ale také potěšit oko vskutku zdařilými díly žáků výtvarného oboru ZUŠ.

S ohledem na současnou situaci byla zvolena outdoorová varianta, kdy si cestu k jednotlivým panelům mohou zájemci najít prakticky kdykoliv. Panely jsou rozmístěné z velké části na půdě bývalého židovského města, trasa vede z náměstí Dr. E. Beneše, přes náměstí sv. Anny, skrze zámek, kolem kovárny, židovského hřbitova a synagogy a končí na náměstí Svobody. Všechna stanoviště jsou zakreslena v mapě, která je vyobrazena na každém panelu.

Jelikož je tato výstava koncipována jako dlouhodobá, dovolili jsme si v ní obsáhnout více textu, aby se zájemci mohli k jednotlivým panelům vracet a průběžně je pročítat. Pokud by ale někomu více vyhovovalo mít všechny informace pohromadě, je možné si celou výstavu stáhnout zde: "Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město"

Hana Helsnerová

plakat.png

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star