Několik vysvětlení k současnému vládnímu opatření

Jedná se především o pojmy – území obce, zastavěná lokalita, používání ochranných prostředků…

  • Území obcí a měst jsou tvořena katastry těchto sídel. V Holešově se ale nachází šest katastrálních území – Holešov, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Tyto katastry tvoří území města Holešova (a jeho místních částí). Území města tedy zahrnuje všechny místní části, včetně polností, luk, lesů a hájků. Pokud tedy vyrazíte například z Količína do Žop, jste stále na území domovské obce – města Holešova.

 

  • Město Holešov neuzavřelo - kromě vnitřních kulturních, školských a volnočasových zařízení - dětská hřiště ani další sportoviště (venkovní). Prosíme ale o respektování všech zákonných opatření: rozestupy, maximální setkávání dvou osob (nejedná-li se o rodinu), používání ochranných prostředků na ústa a nos apod. 

 

  • Zastavěná oblast města – Jednoduše řečeno se jedná o lokality ohraničené zástavbou. Do zastavěného území se zahrnují: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a další tzv. „obklopené“ pozemky. Nezahrnují se však: chmelnice, vinice, pozemky zemědělské půdy pro speciální výrobu (zahradnictví), pozemky navrácené do orné půdy nebo lesních pozemků a pozemky vně intravilánu.

V těchto místech je nutné podle nařízení Vlády ČR mít zakrytá ústa a nos. Naopak pole, lesy, obory a podobné pozemky nejsou zastavěnou oblastí.

 

  • Ochranné prostředky a rozestupy

Vážení spoluobčané, respektujte prosím při návštěvě pokyny pracovníků úřadů, personálu prodejen a provozoven a používejte příslušné ochranné prostředky, chráníte tím sebe i osoby, se kterými jednáte či jste ve styku. Zamezíte tím i vzniku konfliktů i případnému zákroku bezpečnostních složek. Jedná se potom o zbytečné komplikace a zaměstnávání osob, které by měly řešit jiné závažnější věci. 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

Za město Holešov a MP Holešov
R. Seifert

katastr.png

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star