Efektivní a přívětivý úřad města Holešova při komunikaci s veřejností

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016686

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 01.04.2021 – 31. 03.2023

Primárním cílem projektu je zefektivnit a modernizovat komunikaci města Holešova s veřejností, tak aby bylo město maximálně přívětivou a otevřenou veřejnou institucí pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, tedy elektronických úředních desek, mobilního rozhlasu a rozklikávacího rozpočtu s realizací doprovodné vzdělávací aktivity se zaměřením na tyto nástroje. Cílové skupiny projektu jsou veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci města Holešov.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

   zamestnanost.jpg                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                        

    mpsv.jpg                                                                                      

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star