Na území města Holešova bude regulováno užívání zábavní pyrotechniky

Tisková zpráva ze dne 20. 5. 2021

 

Holešov – Používání zábavní pyrotechniky bude v Holešově regulováno, odhlasovali to zastupitelé města Holešov na svém zasedání dne 26. dubna.

Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky. Také jde samozřejmě o zabezpečení veřejného pořádku, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, vytváření estetického vzhledu města a zajištění vhodných životních podmínek bez nadměrného stresujícího hluku pro zvířata.

Používání zábavní pyrotechniky je tedy na území města Holešova, včetně místních částí, zakázáno. Výjimka se vztahuje na osoby s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky podle zákona o pyrotechnice, dále se smí užívat zábavní pyrotechnika ve dnech 31. prosince a 1. ledna. Zakázáno není odpalování prskavek, konfet, dětských dortových fontán a jiných obdobných pyrotechnických výrobků spadajících do kategorie F1 dle zákona o pyrotechnice. V případě zájmu pořádání ohňostroje na soukromé události lze takto učinit prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí, za podmínky dodržení zákona o pyrotechnice.

Rada města Holešova může na základě podané žádosti pro akce veřejnosti přístupné a celoobecního významu svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu. Žádost ale musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, kdy mají být pyrotechnické výrobky používány. Uveden musí být předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku, datum, čas, místo a rozsah používání pyrotechnických výrobků a návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku.

Celé znění vyhlášky zde: https://www.holesov.cz/webfiles/strategicke-dokumenty/1647142.pdf

Hana Helsnerová
hana.helsnerova@holesov.cz
774359921

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star