Krajinné prvky Tučapy

Hlavním cílem projektu je obnova a doplnění krajinného prvku zeleně v k. ú. Tučapy u Holešova. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících stromů a doplnění nových výsadeb stromů a keřů včetně zatravnění a následné péče.

Období realizace: únor 2021 – březen 2024

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 2 454 776 Kč

Výše dotace EU:                  1 963 821 Kč (80 %)

Vlastní zdroje žadatele:           490 955 Kč (20 %)

 

Tento projekt „Krajinné prvky Tučapy“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013060.

  

eu-zp.jpg

                                                                                                                                          

               mzp.png                                                                                                                      

                        

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star